Οι μαθητές/-τριες της 6ης τάξης ΔΚΨ ενημερώνονται για το σύστημα Braille

Οι μαθητές/-τριες της 6ης τάξης ΔΚΨ ενημερώνονται για το σύστημα Braille

Νοε 8, 2023
Στο πλαίσιο της 1ης διαθεματικής ενότητας του PYP Comment le monde fonctionne, οι μαθητές της 6ης τάξης του Τμήματος Γαλλικών του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού, κάνουν έρευνα για Γάλλους εφευρέτες. Με μια σχετική παρουσίαση της κυρίας Γ. Καραβαλάκη, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τον Louis Braille και το σύστημα Braille. Είχαν την ευκαιρία να καταλάβουν πώς δημιουργήθηκε το αλφάβητο, να δουν κείμενα γραμμένα με Braille και στο τέλος, να γράψουν το όνομά τους χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο αλφάβητο.
Επιστροφή