ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL BACCALAUREATE (ΙΒ)*

O Οργανισμός International Baccalaureate® (ΙΒ) στοχεύει στη διάπλαση προσωπικοτήτων που διακατέχονται από ερευνητική περιέργεια, επιδεικνύουν φιλομάθεια, νοιάζονται για τον συνάνθρωπο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο ειρηνικού κόσμου μέσω της διαπολιτισμικής κατανόησης και του αλληλοσεβασμού.

Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται με σχολεία, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών διεθνούς εμβέλειας, υψηλών απαιτήσεων και διεξοδικής αξιολόγησης.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα ενθαρρύνουν τους μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο να αναλαμβάνουν ενεργό δράση, να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση και να ενστερνίζονται τις αρχές της δια βίου μάθησης και της διαφορετικότητας.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE MISSION STATEMENT

The International Baccalaureate® aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment.

These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

 *Η συγκεκριμένη μετάφραση δεν είναι επίσημη μετάφραση του Οργανισμού ΙΒ. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας μεταξύ της Ελληνικής και της Αγγλικής διατύπωσης, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. This translation is not an official IB translation. In case there is any incompatibility between the English and the Greek sets of documents, the English version of the text shall prevail.