Το Κολλέγιο επιβραβεύει τους μαθητές με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις στο Γυμνάσιο, το Λύκειο και το ΙΒ DP. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους καταρτίζει τον «Πίνακα Ακαδημαϊκής Επίδοσης του President» (President’s List of Academic Achievement).

Στον τιμητικό αυτόν πίνακα, περιλαμβάνονται όσοι συγκαταλέγονται στο 5% των μαθητών με την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης τους και έχουν άμεμπτη διαγωγή.

2022-2023

President List 2022-2023

2019-2020

President's List 2019-2020

2021-2022

PR_LIST_21_22

2018-2019

Presidents List

2020-2021

website-president-list-2021