ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Εκτυπωτικών συσκευών (Πολυμηχανήματα) και του Συστήματος Διαχείρισής τους (MPS).

 
Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ» (Ε.Ε.Ι.), που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού επί της οδού Στεφάνου Δέλτα αρ. 15 , με Α.Φ.Μ. 090027021, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, εκπροσωπείται νόμιμα, και έχει στην ιδιοκτησία του σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που στεγάζονται και λειτουργούν στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στο Παλαιό Ψυχικό και την Κάντζα Παλλήνης Αττικής, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του, επιθυμεί να προχωρήσει στην αγορά νέων Εκτυπωτικών Συσκευών (Πολυμηχανήματα) και του Συστήματος Διαχείρισης τους (MPS). 

 Για το σκοπό αυτό, απευθύνει πρόσκληση υποβολής οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για τη αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού και το πενταετές συμβόλαιο καλής λειτουργίας.

Θα παρακαλούσαμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον κο Βασίλη Οικονόμου, Διευθυντή Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης, για το λεπτομερές κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς - RFP, (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής: ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022), στο email [email protected]

Στη διάθεσή σας με λεπτομέρειες και αποσαφηνίσεις για το έργο αυτό.