Γραμματεία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου ΚΑΠΠΣ, καθημερινά 08:30-15:30.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6798192 και 210 6726452
Fax: 210 6744970
E-mail: [email protected]

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Θερινά Προγράμματα, Τ.Θ. 65005, 15410 Ψυχικό