Γραμματεία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου ΚΑΠΠΣ, καθημερινά 09:00-15:00.

Ψυχικό τηλέφωνο: 210 6798192 και 210 6726452 από 09:00 έως 15:00
Κάντζα τηλέφωνο: 210 6798100, εσωτερικό 52209 και 51119, από 09:00 έως 17:00
Κινητά: 697 3836899 και 698 2193676

Email: [email protected]

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Θερινά Προγράμματα, Τ.Θ. 65005, 15410 Ψυχικό