Απλές Μηχανές (1η - 2η Δημοτικού)


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Απλές Μηχανές" είναι σχεδιασμένο για του μαθητές της 1ης και της 2ης Δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες. Παρατηρώντας τον κόσμο γύρω τους, τα παιδιά μαθαίνουν να αναριωτούνται τι συμβαίνει στη φύση, πώς λειτουργεί κάτι ή πού χρησιμεύει μια συσκευή. Μέσα από τη συνεργασία οι μικροί μηχανικοί αξιοποιούν τις δεξιότητές τους, κατασκευάζοντας απλά μοντέλα και μαθαίνουν πειραματικά τη χρησιμότητα των μηχανισμών που συναντούν στο περιβάλλον τους. Με πρωτότυπες κατασκευές, βρίσκουμε εφαρμογές των "Απλών Μηχανών" (γρανάζια, τροχαλίες, μοχλοί, βίδα, τροχοί, άξονες, τριβή) στην καθημερινότητά μας και αναζητούμε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, σκεπτόμενοι ως αληθινοί μηχανικοί. Το Πρόγραμμα "Απλές Μηχανές" είναι η βάση της Μηχανικής και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Η βιωματική μάθηση προσφέρει με διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο εύκολα αντιληπτές γνώσεις και προτρέπει τα παιδιά να προσεγγίσουν, να αγαπήσουν τις θετικές επιστήμες και να εξερευνήσουν την κλίση τους σε αυτές.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ:

  • ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, 14:15-15:35.
Δίδακτρα: €330.