1η - 2α Δημοτικού

Τα παιδιά 1ης και 2ας Δημοτικού θα ασχοληθούν με πειράματα, μηχανικές κατασκευές, αυτοματισμούς και ρομποτική. Θα γνωρίσουν μερικά από τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ρομπότ, τα οποία θα κληθούν να προγραμματίσουν γράφοντας κώδικα. Ο προγραμματισμός θα εστιάζει στο πώς να κάνω ένα ρομπότ να κινείται, να περιστρέφεται, να παράγει ήχο, αλλά και ποια είναι η χρήση των αισθητήρων. Μέσω των πειραμάτων και των μηχανικών και υδραυλικών κατασκευών θα καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Μερικές από τις δραστηριότητες μηχανικής και πειραμάτων είναι να φτιάξουν το δικό τους ηλεκτρικό κύκλωμα, να δοκιμάσουν να κατασκευάσουν μία υδραυλική γέφυρα, να κάνουν πειράματα χημείας και να συνεργαστούν για να μετακινήσουν αυτοκίνητα με μαγνήτες. Το πρόγραμμα πάντα διαμορφώνεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών και το επίπεδο της ομάδας.

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, 14:15-15:35.
Δίδακτρα: €400