Οι δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα  για το 2023-2024 έχουν ολοκληρωθεί.