Tο Κολλέγιο Αθηνών και το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν Επιστημονικό Συνέδριο για αποφοίτους του Κολλεγίου Αθηνών που φοιτούν σε πανεπιστήμιατης Ελλάδας και του εξωτερικού, με θέμα:

«Η Κοινωνία της Γνώσης- Πανεπιστημιακές σπουδές»

 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025, στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών (Στ. Δέλτα 15, Ψυχικό).

Κύριος σκοπός του Συνεδρίου είναι να δοθεί το βήμα στις/στους αποφοίτους του Κολλεγίου Αθηνών που φοιτούν σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, ώστε να παρουσιάσουν θέμα σχετικό με την εισαγωγή και τη φοίτησή τους και να μας μεταφέρουν τις σκέψεις, τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις και τις προσδοκίες τους από τις σπουδές τους, καθώς και προτάσεις για βελτιώσεις, προσθήκες ή αλλαγές.

Στους σκοπούς του Συνεδρίου συγκαταλέγονται ακόμα, η συμμετοχή των νέων αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών σε επιστημονικές δράσεις που θα τους φέρουν σε επαφή με την επιστημονική κοινότητα. Οι εισηγητές θα συνομιλήσουν με μεγαλύτερους συναποφοίτους τους, διακεκριμένους επιστήμονες πανεπιστημιακούς δασκάλους, θα ανταλλάξουν απόψεις, θα παρουσιάσουν εργασίες τους με τεκμηρίωση, πληρότητα, ακρίβεια και σαφήνεια. Ομιλητές, απόφοιτοι του Κολλεγίου και κοινό, θα διευρύνουν την πληροφόρησή τους για περαιτέρω σπουδές και έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και για επαγγελματικές προοπτικές που συνδέονται με τα διάφορα επιστημονικά πεδία. Τέλος, το Συνέδριο θα ενισχύσει τους δεσμούς των αποφοίτων με την alma mater τους, το Κολλέγιο Αθηνών, και μεταξύ τους.

Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν με παρουσίαση/poster/παρέμβαση πάνω σε επιστημονικό θέμα του ενδιαφέροντός τους απόφοιτες και απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών που φοιτούν στο 2ο, 3ο και 4ο έτος (5ο και 6ο για Πολυτεχνεία/Ιατρικές Σχολές) ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, ενώ οι πρωτοετείς είναι ευπρόσδεκτοι να το παρακολουθήσουν.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Οι απόφοιτοι-φοιτητές καλούνται να μεταφέρουν τις σκέψεις και εμπειρίες τους σχετικά με την εισαγωγή και τη φοίτησή τους στο πανεπιστήμιο που φοιτούν.  

Θεματικοί άξονες:

o   Προετοιμασία για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση-αξιοκρατία

o   Προκλήσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

o   Υποστήριξη από πρόσωπο/μέντορα/ σύμβουλο, με τη βοήθεια του οποίου έλαβαν σημαντικές απόφάσεις και ξεπέρασαν τις δυσκολίες

o   Εντυπώσεις/προσδοκίες από τις πανεπιστημιακές σπουδές, καθώς και προτάσεις για βελτιώσεις, προσθήκες ή αλλαγές στις υπάρχουσες διαδικασίες/προγράμματα σπουδών/διδασκαλία μαθημάτων

o   Τομείς ενδιαφερόντων των αποφοίτων-φοιτητών στα πανεπιστήμια που φοιτούν (ακαδημαϊκά και εξω-ακαδημαϊκά)

o   Τρόποι φοιτητικής έκφρασης στα πανεπιστήμια που φοιτούν

o   Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η αγορά εργασίας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1.     Το Συνέδριο θα είναι οργανωμένο σε θεματικές συνεδρίες.

2.   Θα προηγείται εισαγωγή Καθηγητή Πανεπιστημίου (διάρκειας 8΄), ειδικού στο θέμα της ενότητας και θα ακολουθούν οι εισηγήσεις των φοιτητών. 

3.        Κάθε παρέμβαση/παρουσίαση/εισήγηση –ατομική ή ομαδική– δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 10΄, αυστηρά. Η συνεδρία θα τελειώνει με ερωτήσεις/ απαντήσεις επί των εισηγήσεων.

4.        Κάθε φοιτήτρια/φοιτητής ή ομάδα που θα παρουσιάσει εργασία του θα πρέπει να εποπτεύεται από επιστημονικό σύμβουλο, μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Πανεπιστημίου.  

5.        Οι φοιτήτριες/φοιτητές υποχρεούνται να ενημερώσουν εκ των προτέρων την Οργανωτική Επιτροπή για τις τεχνικές ανάγκες της παρουσίασής τους.

6.        Λόγω του περιορισμένου αριθμού των συνέδρων που μπορούν να συμμετάσχουν με εισήγηση, δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερομένων χωρίς εισήγηση, είτε με poster, είτε ως ακροατών.

7.        Γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η ελληνική.

8.        Το Επιστημονικό Συνέδριο θα καλυφθεί φωτογραφικά και θα μαγνητοσκοπηθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη των Διοργανωτών, με προοπτική επιλεγμένο οπτικοακουστικό υλικό από το Συνέδριο να περιληφθεί σε ειδικό ηλεκτρονικό αφιέρωμα (άρθρο/δελτίο τύπου) για την περιγραφή και αποτύπωση των δράσεων του Συνεδρίου, το οποίο και θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο των Διοργανωτών, εφόσον το επιθυμούν, καθώς και ενδεχομένως σε δελτία τύπου. Προβολή του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και από τον Σύλλογο Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών.

9.        Για την έκδοση των πρακτικών ή/και άλλων εντύπων, θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή οι εισηγήσεις στην Οργανωτική Επιτροπή, σε διάστημα ενός μηνός μετά το πέρας του συνεδρίου.

10.    Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

11.    Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κ.κ. Ε.Πασαλίδου ή Π.Τσίγκου (Κολλέγιο Αθηνών, τηλ. 210 6798126, 210 6798265) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του συνεδρίου:

https://www.athenscollege.edu.gr/synedria/alumni-symposium

Κολλέγιο Αθηνών: https://www.athenscollege.edu.gr/

Συντονισμός: Γραφείο President (Π. Τσίγκου, Ε. Πασαλίδου)

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ