ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ-Αναλυτική ενημέρωση για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμου

Νοε 22, 2022

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου που γεννήθηκαν το έτος 2005:

 

Ψυχικό, 22 Νοεμβρίου 2022

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές που γεννήθηκαν το 2005 θα πρέπει να υποβάλουν Δελτίο Απογραφής Στρατεύσιμου είτε διά ζώσης σε ΚΕΠ ή σε Στρατολογική Υπηρεσία, τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα υγιεινής, είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους My AADE (πρώην taxisnet). Η προθεσμία υποβολής αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 2/1/2023 έως και 31/3/2023 για τους γεννηθέντες το έτος 2005.

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όσοι μαθητές έχουν γεννηθεί το 2005, θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά τους (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ), τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Κ.Α. τους.

 

Εάν δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ., θα πρέπει να προσέλθουν στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. της περιοχής που υπάγεστε οι ίδιοι/ες από Δευτέρα έως Πέμπτη  και ώρες 08:30-14:00 με την ταυτότητά τους μόνοι τους-εφόσον είστε ενήλικοι- ή να τους συνοδεύσετε, εφόσον είναι ανήλικοι.

 

Για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στο My AADE, αφότου εκδώσουν Α.Φ.Μ. -στην περίπτωση που δεν διαθέτουν- μπορούν να επισκεφθούν την αντίστοιχη ιστοσελίδα στη διεύθυνση:  https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm και να ακολουθήσουν τη διαδικασία έκδοσής τους.

 

Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία που θα υποβάλουν το Δελτίο Απογραφής Στρατεύσιμου τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα αναγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

 

Τέλος, στο Δελτίο Απογραφής θα πρέπει να αναγράψουν οπωσδήποτε την προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το συνημμένο έγγραφο.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Επιστροφή