Αρχική ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό Φυσικής Αριστοτέλης 2023

Νοε 9, 2022

Ψυχικό, 9 Νοεμβρίου 2022 

  

Αγαπητοί γονείς, 

  

Σας προωθούμε την υπ` αριθμόν Φ15/137966/Δ2/2022 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2023 και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2023 – σχολ.  έτος 2022-23» προς ενημέρωσή σας σχετικά με τις διαδικασίες του Διαγωνισμού. 

  

Στο μέλλον θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στη Γραμματεία. 

  

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

  

Με εκτίμηση, 

  

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών & 

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 

Επιστροφή