Προσωπικότητα του μήνα - Ερευνητής

Φεβ 17, 2022
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς λειτουργεί ο κόσμος», με κεντρική ιδέα «Οι δυνάμεις επηρεάζουν την κίνηση των αντικειμένων και των ανθρώπων», οι μαθητές των τμημάτων Ξιφία, Συναγρίδα και Τσιπούρα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του κ. Παύλου Καζακόπουλου.  Ο κ. Καζακόπουλος, ερευνητής στο τμήμα Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. μίλησε στους μαθητές για το πώς οι δυνάμεις επηρεάζουν τον φυσικό κόσμο γύρω μας και πιο συγκεκριμένα για τα ηφαίστεια. Οι μαθητές μέσα από την παραπάνω διαδικασία εξάσκησαν δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (Self- management skills), δεξιότητες επικοινωνίας (Communication skills) και τις δεξιότητες σκέψης (Thinking skills), καθώς μπόρεσαν να μάθουν περισσότερα για τις δυνάμεις της φύσης. Τον ευχαριστούμε θερμά! 
Επιστροφή