Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα Making the PYP Happen, Implementing Agency

Σεπ 13, 2019

Η πρώτη επίσημη επιμόρφωση στο σχολείο μας, στο πλαίσιο της υποψηφιότητας για την πιστοποίηση του PYP, έλαβε χώρα το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Σεπτεμβρίου. Επίσημοι εισηγητές του ΙΒΟ, ήταν η κα Denise Michel και ο κ. Darren Arbour με σημαντική διεθνή εμπειρία στα ζητήματα προετοιμασίας και εφαρμογής του PYP. Την επιμορφωτική δράση παρακολούθησαν 50 εκπαιδευτικοί από το Λάτσειο Δημοτικό σχολείο, οι οποίοι και θα λάβουν επίσημη πιστοποίηση από τον IBO.

Οι εισηγητές ανέλυσαν διεξοδικά μεταξύ άλλων θέματα όπως:

  • το Προφίλ του Μαθητή (The Learner Profile),
  • η Διαδικασία της Έρευνας (The Inquiry Process),
  • η Ενεργοποίηση και Δράση του Μαθητή (Student Agency and Action),
  • η Διαδικασία Σχεδιασμού και ο Ρόλος του Σχεδίου Μαθημάτων (The Planning Process and the Role of the Planner) και
  • τα Συμπεριληπτικά Περιβάλλοντα μάθησης (Inclusive Learning Environment and Spaces).

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, με επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης καθώς και πρακτικές εφαρμογές στο μάθημα έφεραν σε επαφή τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα οι εισηγητές μέσα από ένα διαδραστικό περιεχόμενο ενθάρρυναν τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις, αλλά και να επαναπροσδιορίσουν υπάρχουσες πρακτικές και προτεραιότητες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του PYP στο σχολείο μας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία του Λατσείου Δημοτικού με εισηγητές από τον IBO σε προγράμματα επιμόρφωσης PYP έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια, στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού αλλά και της πληρέστερης προετοιμασίας του σχολείου μας για το PYP, ενώ η τελευταία φορά που η Denise Michel επισκέφθηκε τo σχολείο ήταν στις 25/02/2019-1/03/2019.

Επιστροφή