ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

IC Hall

"ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023, 11:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο ΙC Hall . Η αίθουσα θα πρέπει να ετοιμαστεί   την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, με 150 περίπου καρέκλες και να υπάρχουν διαθέσιμες τουλάχιστον 50 ακόμα.  Σας ευχαριστώ!

Load more comments
Comment by from