ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ. Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βούρος, Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αντιπρόεδρος ΕΕΤΝ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Load more comments
Comment by from