Εορταστικές Εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου 2022

Οκτ 24, 2022

Ψυχικό, 24 Οκτωβρίου 2022

 

Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1/129961/Δ1, 21-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα αλλά θα γίνουν μόνον εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου στο Γυμνάσιο και το Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού κατά τις δύο πρώτες διδακτικές περιόδους.

Επισυνάπτονται τα αξονικά δρομολόγια των λεωφορείων προς και από το Σχολείο, προσαρμοσμένα στη νέα ώρα αποχώρησης (10:30).

 

Με εκτίμηση,

 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος 

Συντονιστής Κολλεγίου Ψυχικού &

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου – Κολλέγιο Ψυχικού 

Επιστροφή