Δήλωση συμμετοχής ως Class Agent

 

Αγαπητοί και αγαπητές απόφοιτοι,

Η παρούσα δήλωση έχει σκοπό την ενημέρωση του Σχολείου μας, του Development Office και της Επιτροπής Αποφοίτων-Alumni Fund Drive για την επιθυμία σας να δηλώσετε συμμετοχή ως Class Agent της τάξης αποφοίτησής σας. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Class Agent εδώ.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με πεζοκεφαλαία τα στοιχεία σας στα παρακάτω πεδία για την επικοινωνία μαζί σας και τη δημοσίευση των απαραίτητων στοιχείων σας με σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής των αποφοίτων με τον Class Agent της τάξης τους. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία των Class Agents που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου στην ενότητα Στηρίξτε μας / Εθελοντές / Επιτροπή Αποφοίτων-Alumni Fund Drive εδώ είναι: Επώνυμο, Όνομα, Έτος αποφοίτησης (με ένδειξη τριτάξιο/τετρατάξιο όπου έχει εφαρμογή), Σχολείο (με ένδειξη ΚA, ΚΨ, ΚΨ/IB όπου έχει εφαρμογή), Τηλέφωνο επικοινωνίας και Διεύθυνση email.  

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

 

 

 

Παρακαλούμε επιλέξτε (όπου έχει εφαρμογή):
Παρακαλούμε επιλέξτε (όπου έχει εφαρμογή):

Διεύθυνση:

Προηγούμενο βήμα
Είχατε λάβει ποτέ υποτροφία από το Κολλέγιο;
Υπήρξατε οικότροφος;
Έχετε παιδιά που φοιτούν ή/και έχουν αποφοιτήσει από το Κολλέγιο;
Έχετε άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς σας που φοιτούν στο Κολλέγιο ή είναι απόφοιτοι;
Προηγούμενο βήμα