Q&A

Το Κολλέγιο Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών. Ιδρύθηκε το 1925 από φωτισμένους Έλληνες με την υποστήριξη Αμερικανών φιλελλήνων και παρέχει εκπαίδευση σε 4.803 μαθητές σε ισότιμη αναλογία μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με τη μακρά παράδοση προσφοράς του Σχολείου μας, όλα τα έσοδα επανεπενδύονται στους εκπαιδευτικούς σκοπούς του, για να υπηρετήσουν το όραμα των ιδρυτών και την αποστολή του. Αντίστοιχα, οι Trustees of Athens College in Greece είναι αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπως περιγράφεται στις ενότητες 170(c)(2) και 501(c)(3) του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων των Η.Π.Α.
Κατά την περυσινή χρονιά 2019-2020, καταφέραμε να ενισχύσουμε οικονομικά περισσότερους από 1.000 μαθητές (συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω της πανδημίας), σχεδόν το 25% της μαθητικής μας κοινότητας (1 στους 4 μαθητές). Το 30% της ενίσχυσης προήλθε από ιδιώτες δωρητές.
Η συλλογική συμμετοχή των αποφοίτων για τη στήριξη του Σχολείου τους είναι πολλαπλά σημαντική. Οι απόφοιτοι αποτελούν πρεσβευτές του Σχολείου ανά τον κόσμο, πρότυπα για τους μαθητές μας και φορείς της υψηλών προδιαγραφών Κολλεγιακής εκπαίδευσης. Είναι επίσης οι βασικοί υποστηρικτές του alma mater τους και δίνουν το παράδειγμα προσφοράς που και άλλοι θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, η συλλογική συμμετοχή των αποφοίτων αποτελεί σημαντικό δείκτη εμπιστοσύνης προς το Σχολείο αλλά και ανταγωνιστικότητάς του σε διεθνές επίπεδο ενώ ενδυναμώνει την Κολλεγιακή κοινότητα και τον κάθε απόφοιτο ξεχωριστά.   
To ποσοστό συμμετοχής των αποφοίτων τα τελευταία δέκα χρόνια κυμαίνεται κατά μέσον όρο στο 6-7% με υψηλότερο το 10.5%. Για τα ελληνικά δεδομένα είναι ικανοποιητικό (άλλα Σχολεία κυμαίνονται στο 2-4%). Παρόλ’αυτά χρειάζεται να αυξηθεί καθώς οι ανάγκες του Σχολείου αυξάνονται συνεχώς. Η πρόσφατη κρίση αποδεικνύει πόσο εύκολο είναι να βρεθεί ξαφνικά το Σχολείο σε δεινή θέση. Η διαφοροποίηση της ροής των εσόδων είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητά του. Στο πλαίσιο αυτό, η ιδιωτική στήριξη μέσω δωρεών, συμπεριλαμβανομένης της σταθερής χρηματοδότησης των προγραμμάτων του μέσω του endowment αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. 
Το σύνολο των δωρεών των αποφοίτων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δωρεών, ανέρχεται κατά μέσον όρο δεκαετίας σε €1.100.000 τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δωρεών.
Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την εν γένει συμμετοχή των αποφοίτων (affiliation/time-treasure-talent) στα δρώμενα του Σχολείου με διάφορες ιδιότητες (ομιλητές, εθελοντές, μέντορες). To Κολλέγιο κάνει προσπάθειες να εντατικοποιήσει τη στοχευμένη επικοινωνία με τους αποφοίτους του, την έγκαιρη ενημέρωσή τους για την πορεία του Σχολείου, τις επιτυχίες και τις διακρίσεις του, την αποστολή στοχευμένων προσκλήσεων σε δράσεις που τους ενδιαφέρουν με στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών της Κολλεγιακής οικογένειας της κοινότητας (community building) και τη δημιουργία συνεργειών μαζί τους. Συγκεκριμένα, ως προς τη στήριξη των αποφοίτων με δωρεές, το Σχολείο κάνει μία συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της παράδοσης προσφοράς και αλληλεγγύης στο Σχολείο, ευαισθητοποίησης της Κολλεγιακής οικογένειας σε σχέση με τις ανάγκες και τον αντίκτυπο της δωρεάς τους, ενημέρωσης σχετικά με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του οργανισμού (και τι συνεπάγεται αυτό), εντατικοποίησης της επαφής με τους αποφοίτους εθελοντές (Class Agents) και της προώθησης της συμμετοχής αποφοίτων στον θεσμό του Alumni Fund Drive, δημιουργίας διαφορετικών επιλογών δωρεών σε μία προσπάθεια να ανταποκρίνεται καλύτερα στην επιθυμία δωρητών στο πλαίσιο πάντοτε των στρατηγικών προτεραιοτήτων (αναγκών) του Σχολείου, δημιουργίας επιπρόσθετων τρόπων αναγνώρισης δωρητών ως έκφραση ευγνωμοσύνης και εργαλείο κινητοποίησης περισσότερων δωρεών. Οι απόφοιτοι είναι ζωτικό κομμάτι του Σχολείου και η συμβολή τους βαρύνουσας σημασίας ενόψει του εορτασμού, το 2025, της 100ης επετείου από την ίδρυση του Κολλεγίου.