Δήλωση / Επικαιροποίηση στοιχείων προς το Κολλέγιο

 

Αγαπητοί & Αγαπητές απόφοιτοι,

Το Σχολείο και ο ΣΑΚΑ επιθυμούν να ενισχύουν κατά το δυνατόν τις σχέσεις με τους αποφοίτους και την ορθή και άμεση επικοινωνία μαζί τους για τα νέα του Κολλεγίου και του ΣΑΚΑ αντίστοιχα. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να δηλώσετε / επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας συμπληρώνοντας την παρούσα φόρμα με πεζοκεφαλαία και δηλώνοντας παράλληλα εάν επιθυμείτε να διαβιβάζονται τα στοιχεία που δηλώνετε στο Κολλέγιο ή στον ΣΑΚΑ, από και προς τον ΣΑΚΑ, όπως αυτά θα επικαιροποιούνται στο μέλλον, με δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιήσετε / ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή.

Το Σχολείο και ο ΣΑΚΑ προσβλέπουν στη συνεργασία με εσάς ώστε να ενισχυθεί ο Κολλεγιακός δεσμός. Παράλληλα, η συμμετοχή σας στις δράσεις μας είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της επετείου, το 2025, των 100 χρόνων από την ίδρυση του Κολλεγίου.


Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά για να διασφαλίσουμε την επικοινωνία του Σχολείου μαζί σας.


Τριτάξιο / Τετρατάξιο (αφορά στις τάξεις 1987-2000)
Σχολική Μονάδα / Πρόγραμμα (αφορά στις τάξεις 1998-σήμερα)

 

Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας

Συγκατάθεση για διαβίβαση προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας στον ΣΑΚΑ: Δηλώνω ότι επιθυμώ τη διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας μου στον ΣΑΚΑ και ως αυτά θα τα επικαιροποιήσω τυχόν στο μέλλον.*
Συγκατάθεση για διαβίβαση προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας από τον ΣΑΚΑ: Δηλώνω ότι επιθυμώ όποιο προσωπικό στοιχείο επικοινωνίας έχω δηλώσει ή επικαιροποιήσω στο μέλλον απευθείας στον ΣΑΚΑ, να διαβιβαστεί/διαβιβάζεται στο Κολλέγιο από τον ΣΑΚΑ. (η παρούσα δήλωση συλλέγεται για λογαριασμό του ΣΑΚΑ και θα δοθεί στον ΣΑΚΑ προς ενημέρωση της βάσης του και του τρόπου επικοινωνίας – αλληλεπίδρασης με το Κολλέγιο).*

 

Επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας (προαιρετική η συμπλήρωση)

Συγκατάθεση για διαβίβαση επαγγελματικών στοιχείων στον ΣΑΚΑ: Δηλώνω ότι επιθυμώ τη διαβίβαση των επαγγελματικών μου στοιχείων στον ΣΑΚΑ και ως αυτά θα τα επικαιροποιήσω τυχόν στο μέλλον.
Συγκατάθεση για διαβίβαση επαγγελματικών στοιχείων επικοινωνίας από τον ΣΑΚΑ: Δηλώνω ότι επιθυμώ όποιο επαγγελματικό στοιχείο επικοινωνίας έχω δηλώσει ή επικαιροποιήσω στο μέλλον απευθείας στον ΣΑΚΑ, να διαβιβαστεί/διαβιβάζεται στο Κολλέγιο από τον ΣΑΚΑ. (η παρούσα δήλωση συλλέγεται για λογαριασμό του ΣΑΚΑ και θα δοθεί στον ΣΑΚΑ προς ενημέρωση της βάσης του και του τρόπου επικοινωνίας – αλληλεπίδρασης με το Κολλέγιο).

 

Λοιπά στοιχεία - Σχέση με το Κολλέγιο (προαιρετική η συμπλήρωση)

Ήσαστε οικότροφος (αφορά στις τάξεις έως 1984);
Είχατε λάβει ποτέ υποτροφία από το Κολλέγιο;
Έχετε παιδιά που φοιτούν στο Κολλέγιο;
Έχετε παιδιά που είναι απόφοιτοι του Κολλεγίου;

Ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα στοιχεία που δηλώνετε στο Κολλέγιο είναι το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Στ. Δέλτα 15, 15452, Ψυχικό, 2106798100, [email protected]). Εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας για διαβίβαση στοιχείων επικοινωνίας σας στο Σύλλογο Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (Σ.Α.Κ.Α.), για την επεξεργασία που πραγματοποιεί ο Σ.Α.Κ.Α, λειτουργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, φέρων τη σχετική ευθύνη εκ των υποχρεώσεων του ΓΚΠΔ. Το Ε.Ε.Ι. συλλέγει και καταχωρίζει τα στοιχεία των αποφοίτων με σκοπό την επικαιροποίηση της βάσης που ήδη διατηρεί και την απρόσκοπτη, ορθή και άμεση επικοινωνία με τους αποφοίτους. Βάση για την επεξεργασία αυτή (συλλογή, καταχώριση, τήρηση, επικαιροποίηση, επικοινωνία) αποτελεί το έννομο συμφέρον του Ε.Ε.Ι. (άρθρο 6.1.στ ΓΚΠΔ). Αποδέκτες των στοιχείων αυτών (μόνο των στοιχείων επικοινωνίας) δύνανται να είναι ο Σ.Α.Κ.Α. (κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας που ζητείται με την παρούσα ή άλλα μέσα ή από τον Σ.Α.Κ.Α), οι Board of Trustees στην Αμερική (εφόσον προκύψει ανάγκη επικοινωνίας ή ενημέρωσης ιδία όσον αφορά σε αποφοίτους διαμένοντες στην Αμερική), οι Class Agents της τάξης σας (ή/και αντίστοιχα οι διοργανωτές reunion της τάξης σας) για την ενημέρωση για τη διοργάνωση εκδήλωσης/reunion και την αποστολή της πρόσκλησης και την επικοινωνία για στήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών.

Το Ε.Ε.Ι. επικοινωνεί με τους αποφοίτους για την αποστολή προσκλήσεων για reunions / commencements, καθώς και για κολλεγιακά νέα / εκδηλώσεις / δράσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ζητήσετε την απεγγραφή σας (opt out) από την επικοινωνία αυτή ή και να αλλάξετε τα στοιχεία σας, επικοινωνώντας με το [email protected] ή το Development Office (Τ: +30 210 6798217, 218, E: [email protected]).

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως αυτά τα δηλώνετε με την παρούσα φόρμα, διεξάγεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (2016/679) και τη Δήλωση Ενημέρωσης για την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Ε.Ε.Ι. (www.athenscollege.edu.gr/privacy-notice), η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Σχολείου. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε και να διατυπώσετε το ερώτημα ή αίτημά σας ή να ασκήσετε σχετικό σας δικαίωμα (εκ του ΓΚΠΔ) στο [email protected]

Με τη συμπλήρωση και υποβολή της παρούσας φόρμας, ο υπογράφων δηλώνει ότι ενημερώθηκε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του από το Ε.Ε.Ι., όπως θα τα αποστείλει ο ίδιος στο Ε.Ε.Ι. ή θα τα δηλώσει μέσω των Class Agents της τάξης του ή/και των διοργανωτών του reunion (και οι οποίοι θα τα διαβιβάσουν στο Ε.Ε.Ι.).