Στηρίξτε μας με τη δωρεά σας

Σας ευχαριστούμε για την πρόθεσή σας να στηρίξετε το έργο του Κολλεγίου. Η στήριξή σας κάνει τη διαφορά στη ζωή των μαθητών μας και συμβάλλει στη δημιουργία μίας ποικιλόμορφης μαθητικής κοινότητας.

Κάθε δωρεά ενδυναμώνει τους μαθητές μας.

Για να κάνετε τη δωρεά σας με κάρτα, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με ελληνικούς χαρακτήρες και πεζοκεφαλαία. Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση και αποστολή της απόδειξης δωρεάς καθώς και για την αναγνώριση της στήριξής σας με βάση τη συγκατάθεσή σας (όπου έχει εφαρμογή).

Για δωρεά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό δείτε εδώ.

Για δωρεά στις Η.Π.Α. δείτε εδώ.

Εάν θέλετε να κάνετε δωρεά σε άλλη χώρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Development Office τηλεφωνικά στο +30 210-6798217, 218 ή με email στo [email protected].

Σκοπός δωρεάς
Μπορείτε να επιλέξτε να στηρίξετε μία επιμέρους κατηγορία του Προγράμματος Υποτροφιών:

Annual Fund: Το Annual Fund είναι μία συστηματική συλλογική προσπάθεια κινητοποίησης της συμμετοχής των μελών της Κολλεγιακής οικογένειας στη στήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών για την Οικονομική Στήριξη μαθητών.

Μπορείτε να στηρίξετε έναν ή περισσότερους Κολλεγιακούς δρομείς. Δείτε τη λίστα των Κολλεγιακών δρομέων 2023 εδώ. Αν υποστηρίζετε περισσότερους τους ενός δρομείς, παρακαλούμε σημειώστε το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δρομέα άλλως το συνολικό ποσό θα διανεμηθεί ισότιμα. Οι δρομείς ενημερώνονται για τη στήριξή σας προσωπικά μέσω του νέου για την υπηρεσία μας εργαλείου Power BI.

Συγκατάθεση για ενημέρωση δρομέα

Άλλες επιλογές δωρεών: Εάν επιθυμείτε να αναλάβετε μία ονομαστική υποτροφία ή/και να στηρίξετε έργα υποδομής, την αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, την εκπόνηση καινοτόμων προγραμμάτων, το endowment ή να συζητήσουμε άλλη επιλογή δωρεάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Development Office τηλεφωνικά στο +30 210-6798217, 218 ή με email στο [email protected].

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για όλες τις επιλογές δωρεών εδώ.

Άλλα στοιχεία δωρεάς
Ποσό δωρεάς*

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσουμε κάποιον/α για τη δωρεά σας εις μνήμην, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία του/της:

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσουμε κάποιον/α για τη δωρεά σας προς τιμήν ή για ειδική περίσταση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία του/της:

Στοιχεία επικοινωνίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας με ελληνικούς χαρακτήρες και πεζοκεφαλαία, ακολουθώντας τις οδηγίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Ε.Ε.Ι. (ή επικαιροποιούν τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία σας) και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς έκδοσης και αποστολής απόδειξης δωρεάς καθώς και για μελλοντική επικοινωνία για σκοπούς στήριξης του έργου του Σχολείου. Σημειώνουμε ότι από 1/1/2023 η υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεών γίνεται ηλεκτρονικά. Τη διαδικασία αυτή θα κάνουμε εμείς (Ε.Ε.Ι.) ως δωρεοδόχοι και θα πρέπει αντίστοιχα οι δωρητές να κάνουν την ηλεκτρονική αποδοχή-επικύρωση. Μετά την υποβολή της δήλωσης θα λαμβάνουν από την ΑΑΔΕ, στο email που οι ίδιοι έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα, σχετική ειδοποίηση για την αποδοχή. Για οποιαδήποτε αλλαγή/επικαιροποίηση στο μέλλον μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Θα ήθελα κάνω τη δωρεά μου

Άτομο επικοινωνίας εντός επιχείρησης / οργανισμού

Σχέση με το Κολλέγιο*

Κάθε δωρεά αποφοίτου προσμετράται στο σύνολο των δωρεών της τάξης του/της. Οι Class Agents της τάξης δύνανται να ενημερωθούν για τη στήριξη των συμμαθητών τους στο Πρόγραμμα Υποτροφιών και το έργο του Σχολείου εν γένει, προκειμένου να (επανα)σχεδιάσουν τις επαφές που θα πραγματοποιήσουν με την τάξη για τη στήριξη του Σχολείου.

Δήλωση διαβίβασης επαγγελματικών στοιχείων στον ΣΑΚΑ. Δηλώνω ότι επιθυμώ τη διαβίβαση των επαγγελματικών μου στοιχείων (διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση) στον ΣΑΚΑ και ως αυτά θα τα επικαιροποιήσω τυχόν στο μέλλον.
Δήλωση διαβίβασης επαγγελματικών στοιχείων από τον ΣΑΚΑ στο Κολλέγιο. Δηλώνω ότι επιθυμώ τη διαβίβαση των επαγγελματικών μου στοιχείων (διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση) από τον ΣΑΚΑ στο Κολλέγιο και ως αυτά θα τα επικαιροποιήσω τυχόν στο μέλλον. (η παρούσα δήλωση συλλέγεται για λογαριασμό του ΣΑΚΑ και θα δοθεί στον ΣΑΚΑ προς ενημέρωση της βάσης του και του τρόπου επικοινωνίας – αλληλεπίδρασης με το Κολλέγιο).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

Επιπρόσθετη σχέση με το Κολλέγιο
Σχέση με το Κολλέγιο*

Κάθε δωρεά αποφοίτου προσμετράται στο σύνολο των δωρεών της τάξης του/της. Οι Class Agents της τάξης δύνανται να ενημερωθούν για τη στήριξη των συμμαθητών τους στο Πρόγραμμα Υποτροφιών και το έργο του Σχολείου εν γένει, προκειμένου να (επανα)σχεδιάσουν τις επαφές που θα πραγματοποιήσουν με την τάξη για τη στήριξη του Σχολείου.

Δήλωση διαβίβασης στοιχείων επικοινωνίας στον ΣΑΚΑ. Δηλώνω ότι επιθυμώ τη διαβίβαση των στοιχείων επικοινωνίας μου (τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση αλληλογραφίας) στον ΣΑΚΑ και ως αυτά θα τα επικαιροποιήσω τυχόν στο μέλλον.
Δήλωση διαβίβασης στοιχείων επικοινωνίας από τον ΣΑΚΑ στο Κολλέγιο. Δηλώνω ότι επιθυμώ όποιο στοιχείο επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση αλληλογραφίας) έχω δηλώσει ή επικαιροποιήσω στο μέλλον απευθείας στον ΣΑΚΑ, να διαβιβαστεί/διαβιβάζεται στο Κολλέγιο από τον ΣΑΚΑ. (η παρούσα δήλωση συλλέγεται για λογαριασμό του ΣΑΚΑ και θα δοθεί στον ΣΑΚΑ προς ενημέρωση της βάσης του και του τρόπου επικοινωνίας – αλληλεπίδρασης με το Κολλέγιο).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

Επιπρόσθετη σχέση με το Κολλέγιο

Συγκατάθεση για ονομαστική αναφορά

Αναγνωρίζουμε τους δωρητές μας κατόπιν συγκατάθεσής τους —με βάση το ετήσιο συνολικό ποσό των δωρεών τους— στην ετήσια Έκθεση Δωρεών (Report on Giving) στα παρακάτω Giving Societies (Honor Roll of Donors). Αναγράφεται η αδιάλειπτη προσφορά δωρητών για 5 και 10 έτη. H Έκθεση Δωρεών διανέμεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Για την ονομαστική αναφορά σας στην Έκθεση Δωρεών θα λάβετε ειδική επικοινωνία και φόρμα συγκατάθεσης. Μπορείτε να δείτε την ετήσια Έκθεση Δωρεών 2022-2023 εδώ.

  Giving Societies

 • Emmanuel Benakis Society (100.000 € και άνω)
 • Stephanos & Penelope Delta Society (50.000 € - 100.000 €)
 • Homer Davis Society (20.000 € - 50.000 €)
 • Partners in Education (10.000 € - 20.000 €)
 • Patrons (2.500 € - 10.000 €)
 • Donors (1.000 € - 2.500 €)
 • Supporters (500 € - 1.000 €)
 • Friends (250 € - 500 €)
 • Contributors (1 € - 250 €) Δεν γίνεται ονομαστική αναφορά.

 

Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά των δωρητών μας κατόπιν συγκατάθεσής τους —ανεξαρτήτως ποσού— στον ψηφιακό «τοίχο» των δωρητών του Annual Fund που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου Αθηνών εδώ. Η ονομαστική αναφορά μπορεί να γίνει στο όνομα του δωρητή ή/και του/της συζύγου ή άλλου αγαπημένου προσώπου ή σε εταιρεία/οργανισμό που εκπροσωπεί. Την ονομαστική αναφορά των αποφοίτων συνοδεύει το έτος αποφοίτησης. Το ποσό της δωρεάς δεν δημοσιοποιείται.

Συγκατάθεση*

Παρακαλούμε συμπληρώστε σε πεζοκεφαλαία. Εάν είστε απόφοιτος/η σημειώστε έτος αποφοίτησης με ένδειξη γ ή Δ, όπου έχει εφαρμογή.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με λατινικούς χαρακτήρες σε πεζοκεφαλαία. Εάν είστε απόφοιτος/η σημειώστε έτος αποφοίτησης με ένδειξη γ ή Δ, όπου έχει εφαρμογή.

Σχόλια / Παρατηρήσεις

 

Το Κολλέγιο Αθηνών (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) είναι μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Οι δωρεές προς το Κολλέγιο εκπίπτονται από τη φορολογία υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Oι Trustees of Athens College in Greece είναι Αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπως περιγράφεται στις ενότητες 170(c)(2) και 501(c)(3) του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων των Η.Π.Α.

Χρειάζεστε βοήθεια; Για οποιοδήποτε άλλο ερώτημα ή τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Development Office τηλεφωνικά στο +30 210-6798217, 218 ή με email στο [email protected].