Συγκατάθεση διαβίβασης στοιχείων από και προς τον ΣΑΚΑ

Το Σχολείο και ο ΣΑΚΑ επιθυμούν να ενισχύουν κατά το δυνατόν τις σχέσεις με τους αποφοίτους και την ορθή και άμεση επικοινωνία μαζί τους για τα νέα του Κολλεγίου και του ΣΑΚΑ αντίστοιχα. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να διαβιβάζονται τα στοιχεία που διατηρεί το Κολλέγιο στο αρχείο του όπως τα έχετε δηλώσει ή ο ΣΑΚΑ και όπως αυτά θα επικαιροποιούνται στο μέλλον, από και προς τον ΣΑΚΑ, με δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιήσετε/ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή. Το Σχολείο και ο ΣΑΚΑ προσβλέπουν στη συνεργασία με εσάς ώστε να ενισχυθεί ο Κολλεγιακός δεσμός.

Ενημέρωση:

1) Οι δηλώσεις σας θα καταχωριστούν στη βάση δεδομένων του Ε.Ε.Ι. και, σε περίπτωση συγκατάθεσής σας, θα διαβιβαστούν στον ΣΑΚΑ, η δε σχέση που διέπει τον απόφοιτο με τον ΣΑΚΑ ρυθμίζεται μεταξύ τους και ο ΣΑΚΑ είναι υπεύθυνος στη συνέχεια για την επικοινωνία που διατηρεί και πραγματοποιεί ο ίδιος με τον απόφοιτο. Βάση για τη διαβίβαση αποτελεί η χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας, η δε σχέση που διέπει το Ε.Ε.Ι. με τον ΣΑΚΑ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αποφοίτων έχει ρυθμιστεί μεταξύ των μερών που δρουν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. 

2) Για τον χρόνο που το/τα παιδί/παιδιά σας είναι ενεργοί μαθητές του Σχολείου, δηλαδή εγγράφονται στις σχολικές μονάδες του  Ε.Ε.Ι., το Ε.Ε.Ι. θα  διατηρεί τα στοιχεία σας ως αυτά τα δηλώνετε κατά τις εγγραφές στο Σχολείο και σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία και εν συνεχεία σύμφωνα με τις επικαιροποιήσεις που κάνετε είτε στο Ε.Ε.Ι. ([email protected]) είτε στον ΣΑΚΑ (εδώ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από το Ε.Ε.Ι. μπορείτε να συμβουλευτείτε τη Δήλωση Ενημέρωσης του Ε.Ε.Ι., αναφορικά δε με την επεξεργασία που πραγματοποιεί ο ΣΑΚΑ, μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του ΣΑΚΑ.

3) Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιήσει στο μέλλον τα στοιχεία του απευθείας στο Ε.Ε.Ι. αποστέλλοντας email  στο [email protected], για την οποία επικαιροποίηση θα ενημερωθεί αντίστοιχα και ο ΣΑΚΑ, σύμφωνα με τις δηλώσεις διαβίβασης που θα μας σημειώσετε στην παρούσα. Αντίστοιχα έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του απευθείας και στον ΣΑΚΑ και σύμφωνα με δήλωσή σας στο παρόν θα ενημερωθεί αντίστοιχα το Ε.Ε.Ι.