Δήλωση συμμετοχής ως Class Agent

Αγαπητοί και αγαπητές απόφοιτοι,

Η παρούσα δήλωση έχει σκοπό την ενημέρωση του Σχολείου μας, του Development Office και της Επιτροπής Αποφοίτων-Alumni Fund Drive για το αν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή ως Class Agent της τάξης αποφοίτησής σας. 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα παρακάτω πεδία για την επικοινωνία μαζί σας και τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Σχολείου στην ενότητα Στηρίξτε μας / Συμμετέχετε / Επιτροπή Αποφοίτων εδώ των απαραίτητων στοιχείων σας με σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής των αποφοίτων με τον Class Agent της τάξης τους. Σημειώνουμε ότι στην ιστοσελίδα τα στοιχεία των Class Agents που αναρτώνται, είναι: Επώνυμο, Όνομα, Έτος αποφοίτησης (με ένδειξη τριτάξιο/τετρατάξιο όπου έχει εφαρμογή), Σχολείο (με ένδειξη ΚΑ-ΚΨ/IB όπου έχει εφαρμογή), Τηλέφωνο επικοινωνίας και email.  

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Παρακαλούμε επιλέξτε (όπου έχει εφαρμογή):
Παρακαλούμε επιλέξτε (όπου έχει εφαρμογή):