Ω – Αθήνα: ένα βιβλίο αναζήτησης και ανάλυσης της Ακρόπολης

Ω – Αθήνα: ένα βιβλίο αναζήτησης και ανάλυσης της Ακρόπολης

Σοφία Ελλένα. Ω – Αθήνα: ένα βιβλίο αναζήτησης και ανάλυσης της Ακρόπολης. Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση, 2018

Παρά την έλξη που δημιουργεί ακόμα η αρχαία σκέψη, λείπουν οι σύγχρονες εικαστικές αναλύσεις... Στην νέα αυτή ανάλυση της Ακρόπολης τα σχέδια των ναών μπορούν να διαβάζονται από μη ειδικούς. Μεταφέρουν μέρος της εμπειρίας του να βρίσκεσαι κοντά στον Παρθενώνα και συγχρόνως αποτυπώνουν τις πληροφορίες των κτισμάτων. Η ανάγκη πρόκλησης συναισθημάτων τόσο με τα οπτικά μέσα όσο και με την γραπτή ανάλυση, οδήγησε το σύνολο να μοιάζει με διάσπαρτα κομμάτια ενός ταξιδιού.

 

Το έργο αποτελείται από 3 μέρη.

Το Πριν: Τη ιστορική και μυθολογική πραγματικότητα έως ότου κτιστεί ο Παρθενώνας...

Το Ταξίδι: Μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο ανάλυσης του αρχιτεκτονικού χώρου. Τα σχέδια της Ακρόπολης επαναδημιουργούνται.

Τα Μετά τα Αρχιτεκτονικά: Ένας επίλογος, που συμβαίνει στο νου κάθε ανθρώπου, όταν κάτι τελειώνει. Και τώρα τι; Ποιός ο λόγος όλων αυτών των έργων αλλά και της επανεξέτασης τους; Να μπορέσει ο πολυάσχολος άνθρωπος του σήμερα, να θυμηθεί και να γνωρίσει τις πράξεις του παρελθόντος. Αυτά μέσα από ένα περίπατο, που μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει σε οποιοδήποτε σημείο του βιβλίου, σε οποιοδήποτε σχέδιο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο από τη ιστοσελίδα: https://sofiahellena.gr/en/sofia-hellena-en/

 

[Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου]

Ημερομηνία Καταχώρησης: 7 Φεβρουαρίου 2019

Συγγραφέας : Σοφία Ελλένα
Εκδοση : Ιδιωτική έκδοση
Τάξη : 4η - 6η τάξη

Σοφία Ελλένα. Ω – Αθήνα: ένα βιβλίο αναζήτησης και ανάλυσης της Ακρόπολης. Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση, 2018

Παρά την έλξη που δημιουργεί ακόμα η αρχαία σκέψη, λείπουν οι σύγχρονες εικαστικές αναλύσεις... Στην νέα αυτή ανάλυση της Ακρόπολης τα σχέδια των ναών μπορούν να διαβάζονται από μη ειδικούς. Μεταφέρουν μέρος της εμπειρίας του να βρίσκεσαι κοντά στον Παρθενώνα και συγχρόνως αποτυπώνουν τις πληροφορίες των κτισμάτων. Η ανάγκη πρόκλησης συναισθημάτων τόσο με τα οπτικά μέσα όσο και με την γραπτή ανάλυση, οδήγησε το σύνολο να μοιάζει με διάσπαρτα κομμάτια ενός ταξιδιού.

 

Το έργο αποτελείται από 3 μέρη.

Το Πριν: Τη ιστορική και μυθολογική πραγματικότητα έως ότου κτιστεί ο Παρθενώνας...

Το Ταξίδι: Μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο ανάλυσης του αρχιτεκτονικού χώρου. Τα σχέδια της Ακρόπολης επαναδημιουργούνται.

Τα Μετά τα Αρχιτεκτονικά: Ένας επίλογος, που συμβαίνει στο νου κάθε ανθρώπου, όταν κάτι τελειώνει. Και τώρα τι; Ποιός ο λόγος όλων αυτών των έργων αλλά και της επανεξέτασης τους; Να μπορέσει ο πολυάσχολος άνθρωπος του σήμερα, να θυμηθεί και να γνωρίσει τις πράξεις του παρελθόντος. Αυτά μέσα από ένα περίπατο, που μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει σε οποιοδήποτε σημείο του βιβλίου, σε οποιοδήποτε σχέδιο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο από τη ιστοσελίδα: https://sofiahellena.gr/en/sofia-hellena-en/

 

[Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου]

Ημερομηνία Καταχώρησης: 7 Φεβρουαρίου 2019

Επιστροφή