Εφευρέσεις | Αεροπλάνα | Αυτοκίνητα |
Γενικά
Εφευρέσεις
 • Famous Inventions : A to Z
  Ιστορία των εφευρέσεων με αλφαβητική σειρά.
 • Greatest Engineering Achievements of the Twentieth Century
  20 μεγάλες ανακαλύψεις με σύντομη εισαγωγή, χρονολόγιο και αναλυτική παρουσίαση.
 • Greatest Inventions - The Evolution of Man through History
  Εφευρέσεις από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα. Υπάρχουν σύνδεσμοι σε άλλους σχετικούς ιστοχώρους και προτεινόμενα βιβλία.
 • How stuff works
  Ενδιαφέρων ιστοχώρος που εξηγεί πώς λειτουργούν διάφορες μηχανές και εργαλεία.
 • Inventors and Inventions: A - EnchantedLearning.com
  Σύντομες παρουσιάσεις των εφευρέσεων και των εφευρετών με δυνατότητες αναζήτησης κατά χρονική περίοδο, κατά θέμα, κατά περιοχή και κατά αλφαβητική σειρά.
Αεροπλάνα
Αυτοκίνητα