Στατιστική
Οικονομικά / Εμπόριο
Κοινωνικές επιστήμες
Πολιτική
 • Political Resources on the Net
  Πολύ μεγάλος και καλός κατάλογος ιστοχώρων σχετικών με την πολιτική, ανά χώρα. Περιέχει συνδέσμους σε κόμματα, οργανισμούς, οργανώσεις, κυβερνήσεις κλπ. απ' όλο τον κόσμο.
 • Political Science Resources on the Web
 • World Political
  Υπηρεσία με τα τελευταία πολιτικά νέα απ' όλο τον κόσμο
Ανθρώπινα δικαιώματα
Δικαιώματα των παιδιών
 • BBC World Service - Children's Rights
  Ειδήσεις, εκθέσεις, προγράμματα και σύνδεσμοι σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο.
 • Children's Rights Across the World
  Η συνθήκη για τα δικαιώματα του παιδιού σε πολλές γλώσσες
 • CRIN: Child Rights Information Network
  Δίκτυο οργανώσεων που εργάζονται για να βελτιώσουν τη ζωή των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Ο ιστοχώρος περιέχει πληροφορίες για τα παιδιά και τον πόλεμο, την παιδική εργασία, την εκπαίδευση, τις διακρίσεις, την υγεία τη ικαιοσύνη, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και πολλά άλλα.
 • Human Rights Watch: Children's rights
  Ιστοσελίδες του Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αφιερωμένες στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • VOY: Children and War
  Ο ιστοχώρος της UNICEF σχετικά με τα παιδιά και τον πόλεμο.