Η εφαρμογή του PYP στο Σχολείο μας ακολουθεί τη φιλοσοφία και τις αξίες έτσι όπως αυτές εκφράζονται στις Δηλώσεις Αποστολής του Κολλεγίου Αθηνών και του Οργανισμού ΙΒ, σεβόμενο παράλληλα το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Τα Δημοτικά Σχολεία έλαβαν επίσημη πιστοποίηση ως IB World Schools τον Μάιο 2022. Για τη βελτιστοποίηση υλοποίησης του Προγράμματος PYP, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα εκπαιδεύεται διαρκώς, με επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Ως IB World Schools, τα Δημοτικά σχολεία μας ανήκουν πλέον στην παγκόσμια κοινότητα διακεκριμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεσμεύονται για την καλλιέργεια ανθρώπων που αποκτούν γνώσεις, νοιάζονται, μοιράζονται κοινές αξίες, αντιλαμβάνονται την πολυπολιτισμικότητα και σέβονται τους άλλους.

Η αναγνώριση του ΙΒ πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχουν τα σχολεία μας, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για το Κολλέγιο καθημερινά και ορίζεται από τη Δήλωση Αποστολής μας.

Ενδεικτικό παράδειγμα ανάπτυξης Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαθεματικός άξονας: Ποιοι είμαστε

“Άραγε είμαι ό,τι επιλέγω;”

Η ενότητα αυτή διερευνά τη φύση του εαυτού μας, τα πιστεύω και τις αξίες μας, τη σωματική και πνευματική μας υγεία, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις υποχρεώσεις μας.

Κεντρική ιδέα:

Οι προσωπικές επιλογές στις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων επηρεάζουν το ‘ευ ζην’. 

Πεδία έρευνας: 

 • Οι καθημερινές μας συνήθειες επηρεάζουν την υγεία μας.
 • Ο χώρος που ζούμε εξυπηρετεί τις καθημερινές μας ανάγκες.
 • Οι ανθρώπινες σχέσεις συμβάλλουν στο «ευ ζην».

Εννοιες - Κλειδιά

Μορφή: Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι ο χώρος που ζούμε και επιδρά στο ευ ζην, έχει συγκεκριμένη μορφή και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Λειτουργία: Οι μαθητές αρχικά μαθαίνουν πώς λειτουργεί ο οργανισμός του ανθρώπου για να εντοπίσουν στη συνέχεια τις συνήθειες εκείνες που προσφέρουν μακροζωία και υγεία.

Διασύνδεση: Οι μαθητές σταδιακά συνειδητοποιούν ότι η καθημερινότητά μας, το ευ ζην, επηρεάζεται και από τη σχέση μας με τους άλλους.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (ΙΒ Learner Profile)
Μέσα από τη διαθεματική ενότητα:

 • Ερευνούμε (οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν, να οργανώσουν τα αποτελέσματα και να τα παρουσιάσουν)
 • Επικοινωνούμε (οι μαθητές πρέπει να επικοινωνούν τις ιδέες τους και να ανταλλάσσουν απόψεις)
 • Aποκτούμε γνώσεις (οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν και να γνωρίσουν νέες ιδέες και πεδία)
 • Σκεπτόμαστε (οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν το θέμα από πολλές οπτικές γωνίες και να καταλήξουν σε συμπεράσματα)
 • Αναστοχαζόμαστε (οι μαθητές καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους)
 • Είμαστε Ισορροπημένοι (οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία της ισορροπημένης στάσης ζωής)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ATL skills) 

 • Δεξιότητες κριτικής σκέψης (γνώση-ανάλυση-σύνθεση)
 • Δεξιότητες έρευνας (παρατήρηση-καταγραφή-επεξεργασία-παρουσίαση)
 • Δεξιότητες επικοινωνίας (έκθεση-ενημέρωση)
 • Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (κώδικες συμπεριφοράς-ασφάλεια-υγιής τρόπος ζωής)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εντοπισμός, ανάλυση και οργάνωση δεδομένων από επιστημονικό άρθρο και λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με: τη διατροφική αξία του πρωινού, την οργάνωση του σπιτιού και τις ανθρώπινες σχέσεις

Γραφή κειμένου (επιχειρηματολογία): «Έτοιμο ή σπιτικό φαγητό;»

Οι μαθητές συζητούν και καταγράφουν τα θετικά και αρνητικά του μαγειρεμένου φαγητού και του έτοιμου.

Πειράματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος και συγγραφή οδηγιών για την καλύτερη λειτουργία του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος.

Ομιλία για το κάπνισμα από τον γιατρό του σχολείου

Οργάνωση εκδήλωσης στο θέατρο του σχολείου για τους μαθητές της 5ης και της 6ης, με θέμα τις συνέπειες του καπνίσματος.

Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως καταναλωτές.

Δημιουργία datachart για την οργάνωση της καθημερινής ζωής σε διάφορες περιοχές της γης και φανταστική περιγραφή ενός δωματίου σε μια από αυτές.

Ανάλυση-αξιοποίηση ιστορικών πηγών σχετικών με την οργάνωση της καθημερινής ζωής κατά την ιστορική περίοδο της Οθωμανικής κατοχής.

Δημιουργία νοητικού χάρτη για τις οικογενειακές σχέσεις: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις- Δυσκολίες, από το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ Δημοτικού

Πολιτιστικό Πρόγραμμα για τη χρήση του αργαλειού ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία που έδιναν οι άνθρωποι τον 19ο αιώνα στην οργάνωση της καθημερινότητάς τους.

Στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας:

Με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου «Το ψέμα» της Ζωρζ Σαρή, συνειδητοποιούμε πως οι επιλογές μας επηρεάζουν τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Επίσης, μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου “Ταξίδι στη σπηλιά” του Γιάννη Παπασαράντου μαθαίνουμε να αλλάζουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να αναθεωρούμε τις σκέψεις μας για τους ανθρώπους και να εξετάζουμε την ύπαρξή μας μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Στο μάθημα των Αγγλικών:

 • We identify what emotional, physical, and psychological well-being is.
 • We inquire into the interconnectedness of the most important body systems.
 • We discuss food choices and exercise habits.
 • We come to a consensus based on the current school menu and students make suggestions during class/group discussions.
 • We take an interview with a human organ.

Στο μάθημα των Γερμανικών και Γαλλικών:

 • Προτείνουμε ένα εβδομαδιαίο υγιεινό μενού για την τραπεζαρία του σχολείου μας.
 • Σχεδιάζουμε και παρουσιάζουμε προφορικά ένα υγιεινό γεύμα.
 • Φωτογραφίζουμε το πρωινό μας, περιγράφουμε από τι αποτελείται και συζητάμε για την καλή συνήθεια του υγιεινού πρωινού.
 • Παίζουμε το παιχνίδι αναγνώρισης τροφίμων.
 • Δημιουργούμε εννοιολογικούς χάρτες σε θέματα διατροφής, άθλησης – άσκησης, ευεξίας.
 • Κατασκευάζουμε τη διατροφική πυραμίδα.
 • Κατασκευάζουμε αφίσα με θέμα τον υγιεινό τρόπο ζωής.
 • Περιγράφουμε μια καθημερινή μέρα με δραστηριότητες που μας χαρίζουν υγεία και ευεξία.

Στο μάθημα της Πληροφορικής:

 • Υπολογίζουμε τις θερμίδες του εβδομαδιαίου πρωινού μας με βάση τον θερμιδομετρητή που υπάρχει στο Excel.

Στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής:

 • Απεικονίζουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας με τη χρήση των δράσεων του Εργαστηρίου Ελευθέρων Δράσεων.
 • Με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη (mindmap) αποτυπώνουμε τις επιλογές μας, σαν σε ένα χάρτη της ζωής μας και του εαυτού μας, στον οποίο συναίσθημα και λογική συνδυάζονται και συνδέονται με τις επιλογές μας.

Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής:

Προπονούμαστε για τον αγώνα ανώμαλου δρόμου.

Τελική δραστηριότητα αξιολόγησης: Δημιουργία φυλλαδίου με οδηγίες προς τους μαθητές όλου του σχολείου, για την Ημερήσια Εκδρομή του σχολείου. Οι μαθητές δημιουργούν ένα φυλλάδιο, που θα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του σχολείου, με οδηγίες-συμβουλές για να περάσουν ευχάριστα τη μέρα τους. Αναμένεται να γράψουν συμβουλές για το φαγητό που μπορούν να έχουν μαζί τους, για τον τρόπο που θα οργανώσουν τον χώρο τους και τον τρόπο που θα διαχειριστούν τις σχέσεις τους έτσι ώστε να περάσουν όλοι μια ευχάριστη μέρα.

Δράσεις που προκύπτουν από την έρευνα

Οι μαθητές:

 • Παρουσιάζουν και συζητούν με τα Πρωτάκια τους σωστές επιλογές.
 • Καταλήγουν σε κανόνες και θέτουν στόχους για αυτοβελτίωση.
 • Μελετούν διλημματικές καταστάσεις και παίρνουν αποφάσεις.
 • Επηρεάζουν τους γονείς τους για αλλαγή στάσης και διακοπή καπνίσματος.
 • Δημιουργούν και φιλοτεχνούν αφίσες για να πείσουν τους συμμαθητές τους.

Οι μαθητές κατανοούν ότι οι επιλογές μας επηρεάζουν τη ζωή μας. Συνειδητοποιούν ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα της επιλογής, χτίζει τις δικές του αξίες, την αυτοεκτίμησή του, τις σχέσεις του, τις ευθύνες του. Καταλήγουν στο συμπέρασμα πως «Είμαι ό,τι επιλέγω» τελικά.

AGENCY (ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ)

VOICE:

 • Οι μαθητές θέτουν ερωτήματα, τα οποία και χρησιμοποιούνται /αξιοποιούνται στη διεξαγωγή της έρευνας (π.χ. Ποια είναι η διατροφική αξία συγκεκριμένων τροφών-αγαπημένων-στο πρωινό;)
 • Προτείνουν και εφαρμόζουν βελτιώσεις στο καθημερινό τους πρωινό. (Αρχίζουν να σκέφτονται πιθανές αλλαγές στο πρωινό τους)
 • Οι μαθητές προτείνουν αλλαγές στη διαρρύθμιση της τάξης (Κάποιες από αυτές ίσως πραγματοποιηθούν)
 • Οι μαθητές δημιουργούν φυλλάδιο με οδηγίες για την Ημερήσια Ψυχαγωγική Εκδρομή. Τις μοιράζουν στους συμμαθητές τους και φωτογραφίζουν στιγμές από την εκδρομή για να ελέγξουν αν εφαρμόζονται τα όσα πρότειναν.

CHOICE:
Οι μαθητές συνειδητοποιούν τις διαφορετικές οπτικές σε σχέση με το κάπνισμα (καπνοβιομηχανίες, κράτος, δημόσια υγεία, περιβάλλον, παθητικός καπνιστής, καπνιστής) και αναλογίζονται την αξία των επιλογών που οδηγούν σε μια ισορροπημένη στάση ζωής.

Από το πλαίσιο της τάξης στην πραγματική ζωή

Στο σπίτι τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους:

 • καταγράφουν τις διατροφικές συνήθειες της οικογένειάς τους και συζητούν ποιες από αυτές θα μπορούσαν να βελτιώσουν.
 • συζητούν τις αλλαγές που πιθανώς χρειάζεται να γίνουν στο δωμάτιο του παιδιού, ώστε ο χώρος να γίνει πιο ευχάριστος και λειτουργικός.
 • συζητούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσκολίες στην επικοινωνία τους με φίλους ή με άλλα μέλη της οικογένειας.

 

IB Programmes Director: Ελένη Βασιλείου     Συντονίστρια ΡΥΡ Κολλεγίου Αθηνών: Γεωργία Μέγα

                                                                             Συντονιστής ΡΥΡ Κολλεγίου Ψυχικού: Παναγιώτης Δέδες