Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Συντονιστής Κολλεγίου Ψυχικού/Διευθυντής

Ο Παναγιώτης Γιαννουλάτος είναι απόφοιτος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Μaster of Arts in Ancient History and Classics από το Πανεπιστήμιο Λονδίνου (University College London - Royal Holloway and Bedford New College). Έχει επίσης επιμορφωθεί στο Middle Years Programme του International Baccalaureate. 

Εργάσθηκε αρχικά στη Μέση Εκπαίδευση σε ιδιωτικούς φορείς και το 2004 εντάχθηκε στο δυναμικό του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Από το 2006 έως και το 2011 προΐστατο των Κλάδων Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου–Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού. Από το 2011 έως το 2017 ήταν Υποδιευθυντής Γυμνασίου του Κολλεγίου Ψυχικού και από το 2015 έως το 2019 ήταν Συντονιστής του Middle Years Programme του International Baccalaureate μέχρι και την πιστοποίηση του Σχολείου ως IB MYP World School. Τον Σεπτέμβριο του 2017 ανέλαβε Διευθυντής Γυμνασίου του Κολλεγίου Ψυχικού και από τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι Διευθυντής Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 έχει και την ιδιότητα του Συντονιστή Κολλεγίου Ψυχικού. 

Επιστροφή