Έλλη Φιλιπποπούλου '88

Έλλη Φιλιπποπούλου '88

Μέλος

H Έλλη Φιλιπποπούλου είναι απόφοιτος της πρώτης μικτής τάξης θηλέων-αρρένων του Κολλεγίου το 1988 και ήταν μέλος του πρώτου μικτού ΔΣ του ΣΑΚΑ.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο LL.M. του Cambridge University/Trinity Hall College με ειδίκευση στην Πνευματική Ιδιοκτησία, το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο και τις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και Δίπλωμα στο Θεσμικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο  από το Πανεπιστήμιο Robert Schuman του Στρασβούργου.

Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και Σύμβουλος ρυθμιστικών πολιτικών. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος επί δημόσιων ρυθμιστικών πολιτικών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού για της Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη -ΟΟΣΑ (Διευθύνσεις Δημόσιας Διακυβέρνησης και Ανταγωνισμού) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την μείωση των διοικητικών βαρών, την τόνωση του ανταγωνισμού, την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και εν γένει την τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Διετέλεσε project manager σε προγράμματα πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπεί διεθνείς εμπορικές ενώσεις και επιχειρήσεις από τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε., καθώς και επιφανείς προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνείς συνδιασκέψεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Unesco, του οργανισμού για την συνεργασία Ασίας-Ευρώπης-ASEF, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει πλούσια αρθρογραφία σε εγχώρια και διεθνή νομικά περιοδικά.  Έχει διατελέσει επίτιμο μέλος και νομική σύμβουλος πλήθους κοινωφελών οργανισμών και της δευτεροβάθμιας ένωσης σωματείων για τα παιδιά σε ανάγκη «Μαζί για το Παιδί». 

Επιστροφή

Διατελέσαντες Πρόεδροι Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΙ

Επαμεινώνδας Χαρίλαος1925-1947
Αντώνιος Μπενάκης1948-1952
Bert Hodge Hill1952-1955
Αριστείδης Κυριακίδης1955-1967
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου1967-1974
Γεώργιος Γόντικας1974-1989
Χαράλαμπος Βελλής1989-2003
Γεώργιος Αναστασόπουλος2003-2006
Αλέξανδρος Σαμαράς2006-2017
Νικόλαος Τσαβλίρης2017-2021