Ανακοίνωση για τις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες Γυμνασίου - Λυκείου

Σεπ 23, 2022

Σας ενημερώνουμε ότι από 19/9 έως 30/9, θα πραγματοποιηθούν οι επιλογές των μαθητών και μαθητριών για τις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

ΑΘΛΗΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φ

ΛΥΚΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

BASKET

ΛΗΜΝΑΙΟΣ Κ.

Α

K.A. 29/9 15:30-17:00

K.Ψ. 30/9 15:30-17:00

Κ.Α. 27/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 28/9 14:45-16:15

 

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γ.

Α

 

 

Κ.Α. 19/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 26/9 15:30-17:00

ΤΕΛΑΚΗΣ Κ.

 

Κ

Κ.Α. 28/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 29/9 15:30-17:00

Κ.Α. 28/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 29/9 14:45-16:15

Κ.Α. 20/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 27/9 15:30-17:00

VOLLEY

ΣΑΝΙΩΤΗΣ Σ.

Κ

Κ.Α. 20/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 27/9 15:30-17:00

 

 

ΣΑΝΙΩΤΗΣ Σ.

Α

 

Κ.Α. 19/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 22/9 15:30-17:00

Κ.Α. 26/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 26/9 15:30-17:00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ.

Α

Κ.Α 20/9 15:30-17:00

Κ.Ψ 20/9 15:30-17:00

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ.

Κ

 

Κ.Α. 23/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 23/9 15:30-17:00

 

ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.

Κ

 

 

Κ.Α. 19/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 26/9 15:30-17:00

FOOTBALL

ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ Α.

Α

Κ.Α. - Κ.Ψ.

23/9, 30/9 15:30-17:00

 

 

ΠΗΔΟΥΛΑΣ Π.

Α

 

Κ.Α. - Κ.Ψ.

20/9, 22/9, 27/9, 29/9

15:30-17:00

Κ.Α. - Κ.Ψ.

19/9, 26/9

15:30-17:00

ΠΗΔΟΥΛΑΣ Π.

 

Κ

Κ.Α. – Κ.Ψ.

28/9 14:45-16:15

Κ.Α. – Κ.Ψ.

21/9, 28/9 14:45-16:15

Κ.Α. – Κ.Ψ.

21/9, 28/9 14:45-16:15

SWIMMING

ΑΤΖΕΜΙΑΝ Δ.

 

Α Κ

Κ.Α 21/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 29/9 15:30-17:00

Κ.Α 21/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 29/9 15:30-17:00

Κ.Α 22/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 28/9 14:45-16:15

ΣΤΙΒΟΣ

ΓΚΑΒΕΡΑΣ Β. (Ρίψεις)

 

Α Κ

Κ.Α. – Κ.Ψ.

27/9 15:30-17:00

Κ.Α. – Κ.Ψ.

27/9 15:30-17:00

Κ.Α. – Κ.Ψ.

27/9 15:30-17:00

ΓΕΩΡΓΑΣ Ν. (Ταχ.) ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (Ταχ)

ΚΑΤΣΙΝΕΛΗ Φ. (Εμπόδια/Άλματα)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. (Αντ)

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Μ. (Αντ)

Α Κ

Κ.Α. - Κ.Ψ.

19/9, 20/9, 22/9, 23/9

15:30-17:00

21/9 14:45-16:15

Κ.Α. - Κ.Ψ.

19/9, 20/9, 22/9, 23/9

15:30-17:00

21/9 14:45-16:15

Κ.Α. - Κ.Ψ.

19/9, 20/9, 22/9, 23/9

15:30-17:00

21/9 14:45-16:15

ΤΕΝΙΣ

ΧΙΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ Λ.

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.

Α Κ

Κ.Α. 27/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 29/9 15:30-17:00

Κ.Α. 27/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 29/9 15:30-17:00

Κ.Α. 27/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 29/9 15:30-17:00

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

ΜΑΡΟΥΛΗ Ε.

Α Κ

Κ.Α. 22/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 29/9 15:30-17:00

Κ.Α. 22/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 29/9 15:30-17:00

Κ.Α. 22/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 29/9 15:30-17:00

Το παραπάνω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Η αποχώρηση των μαθητών-μαθητριών, μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, θα γίνει με ευθύνη των Γονέων/Κηδεμόνων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και τη διαδικασία επιλογής δείτε εδώ

Επιστροφή