ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Σεπ 15, 2022

Προς τους γονείς των μαθητών/τριών της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου: 

  

Αγαπητοί γονείς, 

 

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. Φ.1/109476/Δ2/9-9-2022 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση για υποτροφίες μαθητών/τριών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής». 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών & 

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 

Επιστροφή