Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Σχολείου την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022

Μαρ 21, 2022

Ψυχικό, 21 Μαρτίου 2022

 

Αγαπητοί Γονείς,

 

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. Πρωτ.: Φ1/ 31401 /Δ2/18-03-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθούν  εορταστικές εκδηλώσεις. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.

 

Για το Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, αλλά τις δύο πρώτες δ.π. θα διεξαχθεί ο εορτασμός για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Συνεπώς, οι διδάσκοντες/ουσες των δύο πρώτων δ.π. θα παρακολουθήσουν μαζί με τους/τις μαθητές/τριες τους τη γιορτή για την 25η Μαρτίου. Σε περίπτωση ενδεχόμενης απουσίας των μαθητών/τριών θα καταχωριστούν δύο απουσίες για ολόκληρη την ημέρα.

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι την Πέμπτη, 24 Μαρτίου τα σχολικά θα κινηθούν αξονικά σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

 

 

Σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη!

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Επιστροφή