ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σεπ 11, 2021

Ψυχικό, 10 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους 2021 - 2022 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τηρούμε με τον αυστηρότερο τρόπο όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που έχουν οριστεί από την Πολιτεία, προκειμένου και αυτή η σχολική χρονιά να διεξαχθεί μέσα σε συνθήκες ασφάλειας για όλη τη σχολική κοινότητα. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.55254 ΚΥΑ για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους σας ενημερώνουμε ότι:  

Α) Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, 

β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, 

γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών, 

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/άθλησης. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. 

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας δεν του/της επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος/η, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του/της.  

Β) Από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, εισέρχονται στο Σχολείο με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. 

Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες που δεν επιδεικνύουν πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στο Σχολείο. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του Σχολείου ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση του/της μαθητή/τριας στο Σχολείο τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021. 

Οι μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο οφείλουν να επιδεικνύουν τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος κατά την είσοδό τους στα σχολικά λεωφορεία ή στις πύλες εισόδου του Σχολείου. 

Γ) Προκειμένου  να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου  προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σύμφωνα με το τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα που επισυνάπτεται. 

Δ) Από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 το κυλικείο και οι αυτόματοι πωλητές θα λειτουργήσουν κανονικά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ΥΠΑΙΘ και θα υπάρχει ένα επιπλέον σημείο πώλησης εδωδίμων μπροστά από τη Βιβλιοθήκη, στο προαύλιο του Μπενακείου. Σε κάθε σημείο πώλησης θα υπάρχουν ειδικές διαδρομές με ειδική σήμανση, τις οποίες θα ακολουθούν οι μαθητές/τριες για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός. 

Θα θέλαμε επιπλέον να σας ενημερώσουμε ότι: 

1. Η Τελετή του Αγιασμού θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:00 στο Θέατρο Χωρέμη χωρίς την παρουσία μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι θα την παρακολουθήσουν με τους/τις  διδάσκοντες/ουσες σε ζωντανή αναμετάδοση από τις αίθουσες διδασκαλίας. Λόγω των οδηγιών της Πολιτείας προς αποφυγή συνωστισμού η παρουσία σας στη φετινή Τελετή Αγιασμού δεν είναι εφικτή αλλά θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.athenscollege.edu.gr/academics/blessing-ceremonies-nip-gym-lyk/ 

2. Συνημμένη στην παρούσα επιστολή θα βρείτε λεπτομερή ανακοίνωση/επιστολή, καθώς και την Δήλωση Ενδιαφέροντος για τα απογευματινά μαθήματα S.A.T. που προσφέρονται για τους/τις  μαθητές/τριες μας. 


Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 61178/ΓΔ4/28-5-2021 Υπουργική Απόφαση η προθεσμία υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών εκτείνεται έως και την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021. 


Ευχόμαστε σε όλους μια χρονιά δημιουργική με υγεία και με ασφάλεια. 

 
 

Με εκτίμηση, 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος  

Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών & 

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών  

Επιστροφή