ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2021-2022

Ιουν 22, 2021

 

Προς τους γονείς των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, της Α΄ και της Β΄ Λυκείου  

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Για την καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων της επόμενης σχολικής χρονιάς σάς αποστέλλουμε το Πρόγραμμα Απογευματινών Προαιρετικών Δραστηριοτήτων 2021-2022 για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Οι Δραστηριότητες πραγματοποιούνται τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αρχίζουν αμέσως μετά την λήξη του πρωινού προγράμματος, τελειώνουν στις 17.00 και προσφέρονται χωρίς δική σας οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση που για κάποιο χρονικό διάστημα το Σχολείο λειτουργήσει με ιδιότυπο καθεστώς εξαιτίας του Covid 19, οι δραστηριότητες θα προσφέρονται μέσω του προγράμματος MS Teams.  

 

Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται δραστηριότητες και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να συμβουλεύσετε τα παιδιά σας να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες που επιθυμούν, διότι πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην ακαδημαϊκή τους βελτίωση. Επισημαίνεται ότι για την δημιουργία τμήματος απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 μαθητών/ μαθητριών.   

 

Η συνημμένη δήλωση πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, στην Γραμματεία του Λυκείου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ckoutsopoulou@athenscollege.edu.grκ. Κουτσοπούλου). 

 

Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή μετακινούνται δωρεάν ενώ όσοι μαθητές είτε δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. είτε είναι εγγεγραμμένοι σε μονή διαδρομή επιβαρύνονται με ετήσια χρέωση 250€.  

Το Πρόγραμμα  Aπογευματινών Προαιρετικών Δραστηριοτήτων θα αρχίσει την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος  

Διευθυντής Ιδιωτικού - Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών 

Επιστροφή