ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, FORENSICS, ΩΔΕΙΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020-2021

Σεπ 23, 2020

Ψυχικό, 23 Σεπτεμβρίου 2020

 

Αγαπητοί γονείς,

Από τις 29 Σεπτεμβρίου 2020 αρχίζουν τα μαθήματα για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη κα τις Απογευματινές Δραστηριότητες του Κολλεγίου Αθηνών. Προς διευκόλυνσή σας, σάς επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα των εν λόγω μαθημάτων τα οποία θα ξεκινούν στις 15:40 και ολοκληρώνονται στις 16:55.

Επίσης, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 8 Οκτωβρίου θα αρχίσουν οι συναντήσεις της Ομάδας των Forensics. Σας επισυνάπτουμε επιστολή στην οποία θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τις εγγραφές στα Forensics και για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η Ομάδα.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για τους μαθητές που επιθυμούν να χρησιμοποιούν απογευματινά λεωφορεία πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη δήλωση μεταφοράς στο Τμήμα Μεταφοράς είτε με fax στον αριθμό 210- 6744845 είτε με email στο [email protected] Επισημαίνεται ότι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή μετακινούνται δωρεάν, ενώ οι μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. ή είναι εγγεγραμμένοι σε μονή διαδρομή επιβαρύνονται με ετήσια χρέωση 250€.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε ότι ο γιoς/ η κόρη σας θα απουσιάσει από κάποιο μάθημα, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως τις γραμματείες (κ. Ρ. Παρασκευοπούλου, γρ. 140, τηλ. 2106798208-9 για τους μαθητές του Λυκείου Κ.Ψ. & κ. Χρ. Κουτσοπούλου, γρ. 204, τηλ. 2106798107 για τους μαθητές του Λυκείου Κ.Α.).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.


Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής Ιδιωτικού – Ισοτίμου Λυκείου
Κολλέγιο Αθηνών 

Επιστροφή