ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σεπ 17, 2020

Ψυχικό, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Προς τους γονείς
των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου

Αγαπητοί γονείς,

Το Σχολείο μας εφαρμόζει από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων ενδελεχώς όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που έχουν οριστεί από την Πολιτεία προκειμένου η σχολική χρονιά να διεξαχθεί μέσα σε συνθήκες ασφάλειας για όλη τη σχολική κοινότητα (ΦΕΚ 3780 Β΄/2020).

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε περαιτέρω τις συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 θα υπάρξουν τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων με στόχο να προαυλίζονται οι μαθητές κάθε τάξης σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για την αποφυγή συγχρωτισμού. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων, τον συνολικό διδακτικό χρόνο ανά ημέρα καθώς και τον συνολικό χρόνο προαυλισμού των μαθητών μας. Οι μαθητές θα ενημερωθούν την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 για αυτές τις τροποποιήσεις.

Με εκτίμηση,

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου
Κολλέγιο Αθηνών


Επιστροφή