Παρουσίαση του βιβλιου "Αλφαβητάρι στο χέρι"

Παρουσίαση του βιβλιου "Αλφαβητάρι στο χέρι"

Ιουν 7, 2021

Την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 , η εκδότρια Άννα Παπαφίγκου παρέσυρε τους μαθητές του 1α, 1ε και 1ζ σε ένα παιχνίδι γραμμάτων, δημιουργίας ιστοριών και χαϊκου με το βιβλίο της Isol "Αλφαβητάρι στο χέρι". 


Επιστροφή