Αρχική ενημέρωση σχετικά με τη Στρατολογία

Νοε 15, 2022

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου που γεννήθηκαν το έτος 2005:

 

Ψυχικό, 15 Νοεμβρίου 2022

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας προωθούμε ενημερωτικό έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής σχετικά με τις οδηγίες κατάθεσης Δελτίου Απογραφής κλάσης 2026 (αφορά γεννημένους μαθητές το 2005).

 

Το περιεχόμενο των οδηγιών αφορά όλους τους υπόχρεους μαθητές, ανεξάρτητα από την Υπηρεσία στην οποία υπάγονται, ανεξάρτητα από την Υπηρεσία στην οποία υπάγονται και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2023.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε νεότερες ανακοινώσεις.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Επιστροφή