Επίσκεψη στο IB DP του σχολείου Viborg Katedralskole της Δανίας

Επίσκεψη στο IB DP του σχολείου Viborg Katedralskole της Δανίας

Νοε 1, 2022

Στις 14 Σεπτεμβρίου, to IB Diploma Programme υποδέχθηκε στο campus του Ψυχικού 33 μαθητές του IB DP του σχολείου Viborg Katedralskole της Δανίας μαζί με τους δύο συνοδούς καθηγητές τους. Το Viborg Katedralskole είναι το αρχαιότερο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δανία, με ιστορία 900 ετών από τα 1100 και πολλούς σημαντικούς αποφοίτους.

Ο Kαθηγητής-President κ. Κ. Συνολάκης υποδέχθηκε τους επισκέπτες και τους απηύθυνε χαιρετισμό μιλώντας για την πλούσια ιστορία του Σχολείου μας, τη συμπόρευση της παράδοσης και της καινοτομίας κατά την πορεία του καθώς και για την διαχρονική στήριξη της Αριστείας, των Τεχνών και της συμπεριληπτικής μάθησης.

Ακολούθησε γνωριμία των επισκεπτών με τη Διεύθυνση του IB Diploma Programme, με εκπροσώπους του περυσινού 15μελούς και με μαθητές του IB DP και έγιναν παρουσιάσεις των δύο σχολείων. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο campus του Σχολείου και με ομαδική φωτογραφία στα σκαλιά του Μπενακείου, με στόχο να αποτυπωθεί η συνάντηση των δύο πολιτισμών μας. Η επίσκεψη προσέφερε μία μοναδική ευκαιρία στους μαθητές μας να δημιουργήσουν δεσμούς με ένα αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, να συζητήσουν τον τρόπο που εφαρμόζεται το ΙΒ Diploma Programme σε άλλα σχολεία, τις παιδαγωγικές αξίες που υποστηρίζει το κάθε σχολείο, τις ομοιότητες και διαφορές τους και βεβαίως να χτίσουν τη βάση για περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον.

Επιστροφή