Ενημερωτική Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σεπ 27, 2022

Ψυχικό, 27 Σεπτεμβρίου 2022


Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 114766/Δ3/21-9-2022 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τΑ΄/3-8-2021) σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών που φοιτούν στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Λυκείου όλων των τύπων».

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Επιστροφή