Επιστολή ενημέρωσης γονέων για μαθητικές ταυτότητες

Σεπ 16, 2022

Ψυχικό, 16 Σεπτεμβρίου 2022

 

Αγαπητοί γονείς,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση των εκπαιδευτικών μονάδων, το Σχολείο θα εκδώσει και  παραδώσει το ερχόμενο διάστημα στους μαθητές τη μαθητική ταυτότητα του Σχολείου. Η μαθητική ταυτότητα έχει μέγεθος κάρτας για το Λύκειο και φέρει τα διακριτικά του Σχολείου και τα στοιχεία του μαθητή (ονοματεπώνυμο ή/και φωτογραφία για την έγχαρτη σε μορφή κάρτας ταυτότητα).

Η μαθητική ταυτότητα ισχύει για όλες τις τάξεις του Λυκείου και είναι απαραίτητη για την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών που μετακινούνται πεζοί /ΙΧ προς και από το campus του Ψυχικού, καθώς και για την επιβίβαση των μαθητών στα σχολικά λεωφορεία. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της διαδικασίας είναι η Δευτέρα 3.10.2022. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την ταυτότητα μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του Κολλεγίου και να την επιδεικνύουν, αν τους ζητηθεί, κατά την είσοδο/έξοδο από τις εγκαταστάσεις του Σχολείου (ή κατά την επιβίβαση/αποβίβαση από τα σχολικά λεωφορεία) ή/και στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. Επίσης, χρησιμοποιείται ως μέσο για τον δανεισμό βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη. Στόχος είναι, πέρα από την απλοποίηση και ορθή λειτουργία των συστημάτων του Σχολείου, η εκμάθηση για τους μαθητές μας της χρήσης προσωπικού μέσου ταυτοποίησης για χρήση σχολικών υπηρεσιών, όπως ο δανεισμός βιβλίων.

Η χρήση της, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων εκ μέρους του Σχολείου, εντάσσεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο οργάνωσης του Σχολείου και στοχεύει στην προστασία και ασφάλεια των μαθητών μέσω ενοποίησης των λειτουργικών συστημάτων του, που αποτυπώνουν την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο Σχολείο και χρήση των σχολικών εγκαταστάσεων ή/και υπηρεσιών. Η μη επίδειξη της μαθητικής ταυτότητας, όταν ζητηθεί από μέλος του προσωπικού του Σχολείου, θα ελέγχεται πειθαρχικά. Η απώλεια της ταυτότητας πρέπει να δηλώνεται αμέσως εγγράφως στη Γραμματεία του Γενικού Λυκείου (κ. Παπακωνσταντίνου-κ. Καρυδάκης, γρ. 106). Για την αντικατάστασή της ο μαθητής επιβαρύνεται οικονομικά με το ποσό των 5 ευρώ για την πρώτη απώλεια και των 10 ευρώ για κάθε μία από τις επόμενες απώλειες. Οι ταυτότητες προς αντικατάσταση θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Λυκείου καθημερινά κατά τις ώρες του μεγάλου διαλείμματος.

Σημειώνεται ότι η χρήση των μαθητικών ταυτοτήτων εντάσσεται στο οργανωτικό πλαίσιο ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας για τα οποία μεριμνά το Σχολείο, παράλληλα με την χρήση συστημάτων επίβλεψης των εισόδων των εγκαταστάσεων του Σχολείου (σύστημα CCTV το οποίο θα λειτουργεί εκτός σχολικού ωραρίου). Περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα ασφαλείας και λειτουργίας (ταυτότητες και cctv), μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο (εδώ).

Με εκτίμηση,

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 

Επιστροφή