Το τμήμα Τσιπούρα ερευνά τις μορφές ενέργειας

Φεβ 28, 2022
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς λειτουργεί ο κόσμος», την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου, οι μαθητές του τμήματος «Τσιπούρα» συνομίλησαν μέσω Microsoft Teams με γονέα του τμήματος, ο οποίος μίλησε για τις διάφορες μορφές ενέργειας και το πως επηρεάζουν τα πράγματα γύρω μας. Οι μαθητές εξάσκησαν δεξιότητες επικοινωνίας (Communication skills), θέτοντας τα ερωτήματά τους, καθώς και δεξιότητες σκέψης (Thinking skills), βρίσκοντας παραδείγματα από την καθημερινότητα.


Τον ευχαριστούμε θερμά!
Επιστροφή