Εκπαιδευτική δράση και διακόσμηση κτιρίων IB DP από τους μαθητές μας

Οκτ 29, 2021

Τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 οι μαθητές του 1ου και 2ου έτους του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Diploma Programme) συμμετείχαν σε εκπαιδευτική δράση με στόχο την επικοινωνία με τους συμμαθητές τους δύο πλευρών της ακαδημαϊκής τους ζωής στο Diploma Programme:

i.         1ο έτος: μία από τις σημαντικές πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Diploma Programme είναι η ενίσχυση δεξιοτήτων γνωστών ως Approaches to Learning. Αυτές συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, διαχείρισης χρόνος, καθώς και ερευνητικές και κοινωνικές δεξιότητες. Με αυτό ως αφόρμηση, οι μαθητές κλήθηκαν να αποτυπώσουν σε πόστερ τη στάση τους σε σχέση με θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική αλλαγή, η παιδική φτώχεια, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο υπερκαταναλωτισμός μεταξύ άλλων.

ii.              2ο έτος: ο κάθε μαθητής αποτύπωσε σε πόστερ τη δουλειά που έχει επιτελέσει στα πλαίσια του Εκτεταμένου Δοκιμίου του, μίας ερευνητικής εργασίας υποχρεωτικής για όλους τους μαθητές του Diploma Programme. Οι μαθητές ζωγράφισαν το ερευνητικό τους θέμα, το αντικείμενο στο οποίο διεξήχθη και τα κυρίαρχα ευρήματά τους.

Εν συνεχεία, όλα τα πόστερ αναρτήθηκαν στους πίνακες των κτιρίων ΙΒ DP και Μπενακείου.

Επιστροφή