Επιμορφωτικό σεμινάριο PYP για τους εκπαιδευτικούς

Επιμορφωτικό σεμινάριο PYP για τους εκπαιδευτικούς

Αυγ 11, 2019

Στο πλαίσιο της υποψηφιότητας του Σχολείου μας για το Primary Years Programme του International Baccalaureate στις 2 και 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη επιμόρφωση αυτή τη φορά για τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου με τίτλο Making the PYP Happen Implementing Agency, οι Dina Helmy, Joanna Platkowska, Trecia Herbert και Sam Serhat από τον ΙΒ ανέλυσαν διεξοδικά και με ποικίλους τρόπους θέματα που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια εφαρμογής του ΡΥΡ.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν:

  • oι βασικές αρχές του Primary Years Programme
  • το προφίλ του μαθητή (The Learner Profile)
  • η διεθνής νοοτροπία στο πλαίσιο της μάθησης και της διδασκαλίας
  • η διαδικασία της έρευνας
  • ο σχεδιασμός μιας διαθεματικής ενότητας έρευνας
  • οι έννοιες agency και action στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας
  • ο σχεδιασμός περιβάλλοντος μάθησης
  • η αξιολόγηση των μαθητών στο πλαίσιο του ΡΥΡ
  • η μάθηση ως ολιστική διεργασία

 

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζει το Primary Years Programme. Το σεμινάριο είχε ενεργητικό χαρακτήρα, δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τις απόψεις τους, να δουλέψουν συνεργατικά και να συζητήσουν με τους εκπροσώπους του ΙΒ, ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με το ΡΥΡ.

Επιστροφή