Έναρξη εφαρμογής του Middle Years Programme (MYP) του IBO στο Κολλέγιο Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Έναρξη εφαρμογής του Middle Years Programme (MYP) του IBO στο Κολλέγιο Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Ιουλ 1, 2017
Athens College is an MYP candidate school*. Our school is pursuing authorization as an IB World School.

Athens College is an MYP candidate school*.  Our school is pursuing authorization as an IB World School.  

* Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its three academic programmes:  the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), or the Diploma Programme (and in addition the IB Career-related Certificate).  Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. 

Επιστροφή