Μαθητής του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού στη “Βουλή των Εφήβων”

Μαθητής του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού στη “Βουλή των Εφήβων”

Μαϊ 10, 2017
Ο μαθητής του 1ου έτους του Προγράμματος International Baccalaureate Κολλεγίου Ψυχικού Δημήτριος Τρίγκας επελέγη να συμμετάσχει ως τακτικός έφηβος βουλευτής στην ΚΒ΄ Σύνοδο της “Βουλής των Εφήβων”.

Ο μαθητής του 1ου έτους του Προγράμματος International Baccalaureate Κολλεγίου Ψυχικού Δημήτριος Τρίγκας επελέγη να συμμετάσχει ως τακτικός έφηβος βουλευτής στην ΚΒ΄ Σύνοδο της “Βουλής των Εφήβων”. Οι εργασίες της ΚΒ’ Συνόδου θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουλίου 2017, στην Αθήνα.

 

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Επιστροφή