Ανακήρυξη του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών από τη UNICEF ως Σχολείου Υπερασπιστή των Παιδιών για το σχολικό έτος 2013-2014

Ανακήρυξη του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών από τη UNICEF ως Σχολείου Υπερασπιστή των Παιδιών για το σχολικό έτος 2013-2014

Νοε 3, 2014
Το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών ανακηρύχθηκε από τη UNICEF ως «ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ για το σχολικό έτος 2013-2014» για την υποστήριξη και

Το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών ανακηρύχθηκε από τη UNICEF ως «ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ για το σχολικό έτος 2013-2014» για την υποστήριξη και την ενίσχυση των προγραμμάτων της UNICEF, τα οποία υλοποιούνται προς όφελος των παιδιών σε όλον τον κόσμο με όραμα «ένα καλύτερο αύριο για όλα τα παιδιά».

Επιστροφή