Εκπαιδευτική επίσκεψη

Ιαν 11, 2014
Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη όλων των τάξεων του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών.

Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη όλων των τάξεων του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών.

Επιστροφή