Ομιλίες

21ο Ετήσιο Συνέδριο TESOL Greece - Athens College Event

21ο Ετήσιο Συνέδριο TESOL Greece - Athens College Event

Φεβ 10, 2023

Την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Μπενάκειο Διδακτήριο του campus Ψυχικού, το 21ο Ετήσιο Συνέδριο “TESOL Greece – Athens College Event", με θέμα: "Preparing the 21st Century Language User
in Diverse Contexts". 

Χαιρετισμό κατά την έναρξη του Συνεδρίου απηύθυναν ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου Αθηνών Καθηγητής Κώστας Συνολάκης ’75 και ο Πρόεδρος της TESOL Greece κ. Γεώργιος Χατζής. 

Κεντρική ομιλήτρια του Συνεδρίου ήταν η κ. Sylvia Kar (Bachelor of Arts από το Πανεπιστήμιο του Toronto και το Πανεπιστήμιο McMaster στο Hamilton του Ontario, Master of Education και Teaching Certification από το Πανεπιστήμιο του Michigan).

Το Κολλέγιο Αθηνών εκπροσώπησαν με τις ομιλίες τους οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας:

 • κ.κ. Μ. Μαυράκη και Σ. Κικίλια (Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς»), με θέμα: «How Can STEAM Promote Second Language Acquisition»
 • κ.κ. Φ. Καφετζοπούλου και Α. Ράπτη (Δημοτικό ΚΑ), με θέμα: «Switch On and Blend In»
 • κ. Δ. Κοκορόσκος (Γυμνάσιο ΚΨ), με θέμα: «Enhancing Student Engagement with Multimodal Learning» 

Την TESOL εκπροσώπησαν οι ομιλητές:

 • κ. Μ. Μάκρα, με θέμα: «The Significance of Diversιty & Cultural Awareness in the Classroom»
 • κ. Γ. Παπαργύρης, με θέμα: «Digital Assessment Literacy: New Contexts for Online Learning and Assessment»
 • κ. Α. Δενδάκη, με θέμα: «Omnipotence Limited: The Teacher as an Advocate of Inclusion in and οut of the Classroom»

Το Συνέδριο παρακολούθησαν -τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, λόγω αδυναμίας προσέλευσης στο campus, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών- πολλοί εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας του Κολλεγίου και εκπαιδευτικοί-μέλη της TESOL Greece.

Τις ομιλίες ακολούθησε η κοπή πίτας της TESOL Greece (προσφορά της Burlington Books) από τον Πρόεδρο της TESOL Greece κ. Γ. Χατζή και γεύμα που παρατέθηκε από το Κολλέγιο Αθηνών σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου, στους χώρους του Μπενακείου.

Επιστροφή

Συνέδρια

21ο Ετήσιο Συνέδριο TESOL Greece - Athens College Event

21ο Ετήσιο Συνέδριο TESOL Greece - Athens College Event

Φεβ 10, 2023

Την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Μπενάκειο Διδακτήριο του campus Ψυχικού, το 21ο Ετήσιο Συνέδριο “TESOL Greece – Athens College Event", με θέμα: "Preparing the 21st Century Language User
in Diverse Contexts". 

Χαιρετισμό κατά την έναρξη του Συνεδρίου απηύθυναν ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου Αθηνών Καθηγητής Κώστας Συνολάκης ’75 και ο Πρόεδρος της TESOL Greece κ. Γεώργιος Χατζής. 

Κεντρική ομιλήτρια του Συνεδρίου ήταν η κ. Sylvia Kar (Bachelor of Arts από το Πανεπιστήμιο του Toronto και το Πανεπιστήμιο McMaster στο Hamilton του Ontario, Master of Education και Teaching Certification από το Πανεπιστήμιο του Michigan).

Το Κολλέγιο Αθηνών εκπροσώπησαν με τις ομιλίες τους οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας:

 • κ.κ. Μ. Μαυράκη και Σ. Κικίλια (Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς»), με θέμα: «How Can STEAM Promote Second Language Acquisition»
 • κ.κ. Φ. Καφετζοπούλου και Α. Ράπτη (Δημοτικό ΚΑ), με θέμα: «Switch On and Blend In»
 • κ. Δ. Κοκορόσκος (Γυμνάσιο ΚΨ), με θέμα: «Enhancing Student Engagement with Multimodal Learning» 

Την TESOL εκπροσώπησαν οι ομιλητές:

 • κ. Μ. Μάκρα, με θέμα: «The Significance of Diversιty & Cultural Awareness in the Classroom»
 • κ. Γ. Παπαργύρης, με θέμα: «Digital Assessment Literacy: New Contexts for Online Learning and Assessment»
 • κ. Α. Δενδάκη, με θέμα: «Omnipotence Limited: The Teacher as an Advocate of Inclusion in and οut of the Classroom»

Το Συνέδριο παρακολούθησαν -τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, λόγω αδυναμίας προσέλευσης στο campus, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών- πολλοί εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας του Κολλεγίου και εκπαιδευτικοί-μέλη της TESOL Greece.

Τις ομιλίες ακολούθησε η κοπή πίτας της TESOL Greece (προσφορά της Burlington Books) από τον Πρόεδρο της TESOL Greece κ. Γ. Χατζή και γεύμα που παρατέθηκε από το Κολλέγιο Αθηνών σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου, στους χώρους του Μπενακείου.

Επιστροφή