Επαναληπτικά διαγωνίσματα/ασκήσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου: • Ιστορία Ο/Π Ανθρωπιστικών Σπουδών • Φυσική Ο/Π Θετικών Σπουδών (και οι δύο Κλάδοι) • Πληροφορική Ο/Π Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from