Ημέρα Ιδρυτών Επιμνημόσυνη Δέηση, Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τμήμα Β9, συνοδός καθηγήτρια κ. Κ. Χριστοδούλου

Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Ημέρα Ιδρυτών Επιμνημόσυνη Δέηση, Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τμήμα Β9, συνοδός καθηγήτρια κ. Κ. Χριστοδούλου

Load more comments
Comment by from