Κατόπιν σχετικών αιτημάτων, η Διεύθυνση του Σχολείου αποφάσισε την παράταση των ηλεκτρονικών εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (σε όλες τις τάξεις πλην των εισαγωγικών) μέχρι και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι στις εισαγωγικές τάξεις: 1η Δημοτικού, 1η Γυμνασίου, 1η Λυκείου και ΙΒ1 παράταση των ηλεκτρονικών εγγραφών δίνεται μέχρι και την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024. Στην περίπτωση που η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε, η θέση του/της μαθητή/τριας θα διατεθεί σε επιλαχόντες/ούσες υποψήφιους/ες μαθητές/τριες.