Για το διάστημα από 26 Ιουλίου μέχρι και 24 Αυγούστου 2021 το Κολλέγιο θα παραμείνει κλειστό λόγω των θερινών διακοπών του προσωπικού. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε εκκρεμότητα με την εγγραφή σας, θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε  με τις υπηρεσίες του σχολείου από την Τετάρτη 25 Αυγούστου